Gå till innehållet

350 kolgruvslicenser stoppade i unik natur med världens snabbaste artbildning

Páramo i Colombia. Foto: Friedrich Kircher (talk · contribs) - Own work, CC BY 3.0.

Páramo i Colombia. Foto: Friedrich Kircher (talk · contribs) – Own work, CC BY 3.0.

I norra Anderna i Colombia ligger ett område på hög höjd med stor biologisk mångfald och snabbare bildning av nya arter än på någon annan plats i världen. Dessutom står området för 70 procent av Colombias vattentillförsel. Ändå har landet gett tillstånd till 347 kolgruvor i området, men nu har domstolar i Colombia beslutat att kolgruvorna ska stängas.

Páramo, som området heter, ligger på 3000 till 5000 meters höjd och är en så kallad biologisk hotspot (extra artrikt). Här lever över 3 000 växtarter, som i de flesta fall inte finns någon annanstans på jorden och här finns väldigt speciella växter som utvecklats till nya arter snabbare än på någon annan plats.

Vad den snabba uutvecklingstakten beror på vet man inte, men två teorier är att det kan ha att göra med att det råder ett så hårt klimat i området eller att den kraftiga UV-strålningen skapar snabba mutationer.

Det unika ekosystemet och dricksvatten för miljontals människor har varit under konstant hot från gruvbolag, men tack vare bland annat 70 000 namnunderskrifter och att frågan uppmärksammats av Greenpeace i Colombia har nu domstolar i landet stoppat ungefär 350 kolgruvslicenser i regionen. De skriver att “under inga omständigheter ska gruvor eller borrning efter olja tillåtas i området”.

– Även om det finns mer att göra för ett fullständigt skydd av páramos, är nu ett av hoten undanröjda, skriver Greenpeace.

Källor: BBC, Forskning och framsteg och Greenpeace

Mer att läsa