Gå till innehållet

35 procent av all fångad fisk förstörs

Mer än var tredje fisk som fångas runt om i världen slängs antingen tillbaka i havet död eller ruttnar innan den kan ätas. Det framgår i en ny FN-rapport som också tar upp att fisket är rekordstort och att mer än varannan fisk som äts i världen nu kommer från fiskodlingar.

Av all fångad fisk förstörs 35 procent. Ungefär en fjärdedel av förlusten beror på att fisken kastas tillbaka i havet död, stora delar av fångsten ruttnar eller förstörs också eftersom det saknas rätt utrustning för att hålla fisken fräsch. FN jobbar nu med framför allt utvecklingsländer för att ta fram metoder som minskar förlusterna så att en större del av fisken kommer till användning. På flera håll har bättre utrustning gjort stor skillnad.

LÄS ÄVEN: • Den enorma plastön i Stilla Havet består till stor del av fiskeutrustning

Fiskodlingarna står för en allt större del av världens fiskkonsumtion, men de gör det på bekostnad av annan fisk eftersom de odlade fiskarna ofta får foder i form av exempelvis sardiner och ansjovis. Enligt organisationen Oceana in Europe blir 20 miljoner ton mindre fiskar foder åt fiskodlingar. Det kan jämföras med att det fångas ungefär 91 miljoner ton fisk årligen i dagsläget.

LÄS ÄVEN: • EU: Inget ålfiskeförbud och nästan oförändrat torskfiske trots kris

När det gäller fisket visar rapporten från FN Food and Agriculture Organization (FAO) att antalet vilda fiskar som fångas knappt ändrats sedan slutet av 1980-talet, men att det nu är allt fler fiskebåtar som jagar allt färre fiskar.

I dagsläget är var tredje kommersiellt fiskad art överfiskad enligt FAO. Det är tre gånger så många som för 40 år sedan. I vissa delar av världen, exempelvis Medelhavet, Svarta havet och sydöstra Stilla havet är två tredjedelar av arterna överexploaterade. Enligt en annan studie minskar dessutom fiskbestånden snabbare än vad FAOs data visar

Källa: The Guardian och FNs rapport

Mer att läsa