Gå till innehållet

33 organisationer: “FSC fungerar inte – reform krävs”

Fsc

Timmer från en avverkning. Foto: By, CC0.

I ett öppet brev kräver 33 naturorganisationer som kämpar för världens skogar att FSC görs om snarast. De menar att skogscertifieringen inte fungerar och inte håller det den lovar.

Brevet är riktat till deltagarna i veckans stora FSC-möte; Forest Stewardship Council General Assembly och samtidigt publicerades en lista på sex fall där det avslöjats allvarliga brott mot FSC:s regler. Inget av exemplen kommer från Sverige, men här har naturorganisationer som Skydda skogen och Naturskyddsföreningen hittat åtskilliga fall där skyddsvärda gamla skogar avverkats eller där urfolks rättigheter ignorerats av FSC-certifierade företag. Något vi skrivit om tidigare på Natursidan.

Flera av de 33 organisationerna som skrivit under det nya brevet är medlemmar i FSC. De skriver att de stöttar FSC:s ursprungliga tanke och anser att certifieringen kan vara ett kraftfullt verktyg för att skydda och återställa världens skogar. I vissa regioner har även FSC haft viss betydelse, men de menar att certifieringen i dagsläget underminerar sina mål och är något helt annat idag än den var vid starten för nästan 30 år sedan.

– För 30 år sedan hade vi väldigt höga förhoppningar på FSC. Vi hade hoppats att certifieringar skulle bli den drivande kraften bakom en perestrojka för skogen. En väg till ett bra skogsbruk, bort från avverkningen av vår sista vildmark. Men tyvärr har problemen i skogen bara ökat över de senaste 30 åren. Certifierat skogsbruk skiljer sig väldigt lite från det ocertifierade och fina ord om hållbarhet används om skogsbruksmetoder som borde ha dött ut under förra århundradet, säger Alexey Yaroshenko, skogsansvarig på Greenpeace Ryssland, i ett pressmeddelande.

“Miljörörelsens röster har ignorerats”

Precis som Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Fältbiologerna gjort i Sverige har många internationella naturorganisationer lämnat FSC sedan starten.

Anledningen till försämringen är enligt undertecknarna av brevet att miljöorganisationernas röster i FSC konstant ignorerats eller tryckts tillbaka av representanter från skogsindustrin inom FSC. Detta har lett till försvagade regler, ökade avverkningar och ökade vinster för avverkningsföretagen. I dagsläget anser inte de 33 organisationerna att FSC lever upp till sina löften om ansvarsfulla källor eller ens legalt avverkade träd. Det är inte heller fråga om några enstaka misstag som sker utan systematiska fel.

– Tillsammans har vi skrivit rapporter som sträcker sig över tre decennier som visar hur FSC:s system har misslyckats i varje del av leveranskedjan och i alla större skogsområden på jorden, från tropiska till tempererade skogar och plantager. Vi har hört aktivister, visselblåsare, statstjänstemän och även personal i skogsindustrin vittna om hur FSC inte lyckas identifiera och ta itu med korruption, avverkning i skyddade områden, storskalig avskogning, respektlöshet för ursprungsbefolkningarnas rättigheter och övergrepp mot mänskliga rättigheter, skriver organisationerna.

Förslag på nödvändiga åtgärder

De tar också upp att de åtskilliga gånger försökt få gehör för sin kritik men att de bemötts med förnekelse eller försvar av nuvarande regler. Det har gått så långt att FSC börjar förlora sin betydelse. För att åter göra FSC relevant har organisationerna tagit fram flera förslag på förändringar:

• Använd enbart FSC-loggan på produkter som är 100 % kontrollerade. I dagsläget är mycket så kallad FSC Mix, där kontrollerat virke blandas med okontrollerat.
• Erkänn och acceptera att den globala skogsavverkning i den takt som sker i dagsläget är ohållbart och ta avstånd från uttalanden som “skogar sköts bäst genom avverkning”.
• Ändra systemet där de som ska granska de FSC-certifierade bolagen betalas av bolagen själva. Det skapar intressekonflikter.
• Öka transparensen. I dagsläget är det alldeles för svårt att få insyn i beslutsprocesser.
• Nolltolerans mot allvarliga regelbrott. I dagsläget får företag fortsätta använda FSC-certifiering även när de ertappas med de allvarligaste brotten mot reglerna.
• Krav på spårbarhet. Så som systemet är utformat idag krävs inte att produkter ska kunna spåras hela vägen tillbaka till källan.

– Genom att följa förslagen här ovan kan FSC säkerställa att systemen är mer robusta och bättre isolerade från de allra värsta problemen. Det ligger också i det långsiktiga intresset för FSC:s branschmedlemmar, som använder logotypen för att marknadsföra sina produkter till premiumpriser, att säkerställa att allmänheten har förtroende för den, skriver organisationerna.

FSC har bemött liknande kritik förr

Liknande kritik har tidigare även framförts i Sverige. Lena Dahl, verksamhetschef på FSC i Sverige, svarade i en intervju med Natursidan så här på frågan om det inte är konstigt att det finns så många fall med till synes tydliga regelbrott mot FSC-reglerna:

– Jag förstår att det kan upplevas så, men det är dessa fall det hörs mest om. Jag håller inte med om bilden att det sker många regelbrott. Det sker årliga kontroller och certifierare tar fram avvikelser som kräver åtgärder. Det är ganska mycket som pågår bakom kulisserna, som kanske inte får samma uppmärksamhet.

Hon poängterade att det ibland inte är så svart och vitt i skogarna som det kan framstå. Det är en gråzon med bedömningar av skogar med höga naturvärden och ibland står ord mot ord. Skogsbolag kan vara av annan åsikt om en skog än vad naturföreningar är. 

Borde det inte gå att ha som krav att nyckelbiotoper inte ska avverkas och att det efterlevs helt? 
– Den svenska FSC-standarden innehåller ett sådant krav. Jag förstår utgångspunkten att det inte får ske misstag. Men jag tror inte att det är möjligt. Skogsbolagen i Sverige har identifierat 38 000 nyckelbiotoper och FSC bygger på frivillighet. FSC kräver inte perfektion, men det krävs att det inte görs systematiska misstag, svarade Lena Dahl. 

Läs även:
• Greenpeace International anmäler Sveaskog för brott mot urfolks rättigheter
• ”Allvarligt regelbrott” av Sveaskog för planerad avverkning av höga naturvärden
200-årig naturskog avverkad av Sveaskog – ”skandalöst”
Sveaskog ska avverka nyckelbiotoper – godkänns av FSC
34 naturvårdsarter i skog som FSC-certifierade SCA vill avverka
Tusentals nyckelbiotoper avverkas varje år – nya incitament behövs
Greenpeaces rapport: Naturskogar med rödlistade arter blir toapapper
”Usel” återväxt flera år efter kalavverkning av FSC-certifierade Sveaskog
Skövlingen av skyddsvärda skogar, del 2: FSC-bolag kalavverkar trots höga naturvärden
Skövlingen av skyddsvärda skogar del 6: Dalarnas sista stora naturskog snitslad för avverkning
Skövlingen av skyddsvärda skogar del 7: Holmen avverkar de sista naturskogarna i Sörmland
Fältbiologerna avslöjar skogsbolags brott mot FSC-certifiering
Naturskog avverkas trots att Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ser den som skyddsvärd
• Torråsens skyddsvärda skog kalavverkad
Internationella företag säger ifrån om Sveriges skogsbruk
• ”Om inte detta är nyckelbiotop – vad är då nyckelbiotop?”

Källa: Earthsight

Mer att läsa