Gå till innehållet

300 000 hektar orörd granskog i Ryssland skyddas

Rysk tajga. Foto: Николай СтепановOwn work, CC BY-SA 3.0, Link

Nu är det klart att ett skogsområde med gammal orörd granskog, stort som Blekinge kommer skyddas i Ryssland. Beslutet har fattats efter 20 års kamp av bland andra Greenpeace och WWF.

Reservatet “Dvinsko-Pinezhsky” bildas efter en överenskommelse mellan Arkhangelsk ministerie för naturresurser, berörda skogsbolag, WWF och Greenpeace.

– Dvinskyskogen är ett ovärderligt och fint exempel på den typen av skogar som fått stå utan stora mänskliga ingrepp under århundraden, och som vi måste skydda mer av om vi ska nå Parisavtalet. Det här reservatet innebär ett skydd för hela 42 procent av det intakta skogslandskap som det utgör och beslutet sänder en stark signal till alla regeringar: forskningen är glasklar vi måste skydda och restaurera mer skog, det kräver ökad finansiering. Skydd av land må vara dyrt, men det är värt var enda krona. Idag har Arkhansk ministerie för naturresurser investerat i allas framtid, säger Lina Burnelius, skogsexpert på Greenpeace.

I området, som klassas som ett “intakt skogslandskap”, lever ett 60-tal arter som är rödlistade i Ryssland.

– Intakta skogslandskap har oerhört höga bevarandevärden och är kritiska för att stabilisera markbunden kollagring, bibehålla den biologiska mångfalden, reglera klimatet, göra världen motståndskraftig i ett allt mer mer föränderligt klimat samt tillhandahålla andra ekosystemtjänster, skriver Greenpeace, som också skickar en passning till Svenska myndigheter:

– Nu är det dags för Sveriges regering att vakna. Vi behöver politik och politiska verktyg som möjliggör ökad restaurering i Sverige, säger Lina Burnelius.

Läs även:
Forskare: Världens sista orörda natur måste skyddas
Orörd natur är effektivare än bioenergi i kampen mot klimatkrisen
Förkrossande majoritet av svenskar vill skydda skogar med höga naturvärden

Källor: Greenpeace, Lesprom och WWF i Ryssland

Mer att läsa