Gå till innehållet

28 europeiska miljöorganisationer kräver totalstopp för ålfiske

Europeisk ål. Foto: Ron Offermans via Wikimedia

Europeisk ål. Foto: Ron Offermans via Wikimedia

28 europeiska miljöorganisationer har skrivit under ett öppet kravbrev till EUs fiske- och miljökommissionär Karmenu Vella om ett totalt stopp av den akut hotade ålen. Trots att antal yngel som simmar från Europa till Sargassohavet minskat med 95 procent sedan 1950 är det fortfarande tillåtet att fiska ål med speciella tillstånd i flera länder, bland annat Sverige.

– Det är obegripligt, kortsiktigt och extremt oroande att fisket efter en så hotad art som ålen får fortgå. Den europeiska ålen är på väg att försvinna för alltid. EU-kommissionens egen utvärdering visar att den åtta år gamla förvaltningsplanen för ålen inte har fungerat. Nu krävs det att EU-kommissionen agerar så att det införs ett totalt ålfiskestopp, säger Mårten Wallberg, vice ordförande för Naturskyddsföreningen.

Förutom fisket anser miljöorganisationerna att vattenkraften utgör “ett stort hot mot ålens överlevnad”. EU:s vattendirektiv kräver fria vandringsvägar för fisk.

– Mellan 70-90 procent av alla vuxna ålar, som försöker passera en vattenkraftturbin för att återvända till havet och föröka sig, dör. Trots detta är det fortfarande mer eller mindre frivilligt för svenska vattenkraftverk att säkerställa fri vandring för ål. Om vi ska få äta någon ål i framtiden måste det till en ny lagstiftning för vattenkraften med relevanta miljökrav på alla kraftverk, säger Mårten Wallberg.

Förutom det kommersiella fisket förekommer det i Sverige även illegalt ålfiske, något som Kustbevakningen anser vara “utbrett”. Delvis beror det på att många restauranger och privatpersoner fortfarande serverar ål.

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa