Gå till innehållet

23 miljöföreningar kräver att skog skyddas – lanserar allmänt upprop

Skyddad skog. Foto: Erik Hansson

“Vi kräver att regering och riksdag tar ansvar för vår skog – innan det är för sent”, skriver 23 företrädare för miljö- och naturorganisationer på DN Debatt. Samtidigt lanseras uppropet “Vår skog” där allmänheten uppmanas skriva under för att fler statliga skogar ska skyddas och Sveaskogs avkastningskrav ska sänkas.

De 23 miljö- och naturföreningarna menar att kampen om skogens råvara hårdnar när timmer och trä förväntas ersätta betong, fossila bränslen och en rad oljebaserade produkter. Statens skogsbolag Sveaskog ska “vara en föregångare i hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn” enligt överenskommelsen mellan rege­ringen, C och L, men Sveaskog avverkar skyddsvärda skogar som är viktiga livsmiljöer för hotade arter och som drabbar landsbygdsutveckling, renskötseln och det rörliga friluftslivet.

LÄS ÄVEN: • Lång väg kvar för miljömål i skogen – Sveriges sämst skyddade naturtyp

De höga målen är ekonomiska, inte ekologiska
En av huvudanledningarna är att Sveaskog har högt satta avkastningskrav samtidigt som bolagets produktionsskogar är för unga att avverkas. Då söker de sig till andra, skyddsvärda skogar istället för att uppnå sina ekonomiska mål.

– Vi menar att staten måste ta ansvar för att skydda skogens alla värden, oavsett om dessa kan mätas i kronor eller inte. Ideell naturvård har genom åren upprepat kunnat visa på att Sveaskog avverkar skyddsvärda skogar, som aldrig tidigare kalavverkats, med dokumenterade livsmiljöer för hotade arter. Det är tydligt att det behövs stora förändringar inom Sveaskogs förvaltning av våra skogar för att säkerställa att åtminstone staten inte avverkar sina egna skyddsvärda skogar, säger Malin Sahlin, skogssakkunnig, Naturskyddsföreningen.

LÄS ÄVEN: • Protestbrev mot avverkningar i Sorsele skickat till Sveaskog och myndigheter

För att vända utvecklingen ställer nu de 23 natur- och miljöorganisationerna fyra krav till näringsminister Ibrahim Baylan och regeringen:

1. Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar.
2. Använd statliga skogar med låga naturvärden för att byta mot privatägd skog med höga naturvärden för att ge dessa skogar ett skydd.
3. Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.
4. Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras.

– Det är viktigt att statens egna skogsinnehav används för att nå de politiska målen. Med det nuvarande ägardirektivet har inte Sveaskog förutsättningar att skydda alla skogar med höga naturvärden, säger Linda Berglund, skogsexpert WWF.

På kampanjsidan “Vår skog” kan allmänheten skriva under på dessa krav och därmed “uppmana staten att ta ansvar för vår skog innan det är för sent”.

Artikeln och uppropet är undertecknad av:
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
Lina Burnelius, skogsansvarig, Greenpeace
Viktor Säfve, medgrundare, föreningen Skydda skogen
Lotta Berg, ordförande, Birdlife Sverige
Joakim Hermanson, generalsekreterare, Naturturismföretagen
Peder Karlsson, ordförande, End ecocide
Gunilla Winberg, ordförande, Framtiden i våra händer
Lovisa Roos, ordförande, Fältbiologerna
Mikael Sundström, ordförande, Jordens vänner
Pia Björstrand, talesperson, Klimataktion
Henrik Hallgren, ordförande, Lodyn
Pella Thiel, ordförande, Naturens Rättigheter i Sverige
Johan Lind, ordförande, Naturfotograferna/N
David Bennett, ordförande, Omställningsnätverket
Robin Zachari, kanslichef, Skiftet
Martin Westberg, ordförande, Svensk lichenologisk förening
Eva Waldemarson, ordförande, Svenska botaniska föreningen
Linda Strand, ordförande, Sveriges entomologiska förening
Hjalmar Croneborg, ordförande, Sveriges mykologiska förening
Tomas Hallingbäck, ordförande, Mossornas vänner
Robin Holmberg, ordförande, PUSH Sverige
Karin Andersson, talesperson för skogsfrågor, Climate justice program

Källor: DN, Naturskyddsföreningen och Vårskog.nu

Mer att läsa