Gå till innehållet

22 miljöorganisationer kräver avverkningsstopp i Ore Skogsrike

Avverkningsanmäld tallnaturskog i Ore Skogsrike. Foto: Sebastian Kirppu

Avverka inte i Ore Skogsrike! Det är huvudbudskapet i det brev som 22 miljöorganisationer skickade till Riksdagen i veckan. I brevet kan man läsa:

– Vi undertecknade miljöorganisationer kräver ett omedelbart moratorium (stopp) för avverkning av skog på Sveaskogs markinnehav i Ore Skogsrike.

Organisationerna kräver att en oberoende nyckelbiotopsinventering genomförs och att samtliga kontinuitetsskogar och värdetrakter artinventeras i fält. Alla skogar med höga naturvärden måste därefter skyddas i sin helhet och inte utsättas för mosaikhuggning eller någon annan skogsbruksåtgärd.

LÄS ÄVEN: • Hotad skog i Ore Skogsrike bevakas mot avverkning

Bland de som skrivit under finns Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Fältbiologerna, Jordens Vänner, Sveriges Entomologiska Förening, Skydda Skogen, Sveriges Mykologiska Förening, Klimataktion och Naturfotograferna.

Ore Skogsrike är ett stort sammanhängande skogslandskap med många skyddsvärda skogar i norra Rättviks kommun i Dalarna. Under 2011-2012 kartlades och inventerades området av Naturskyddsföreningen. Inventeringsresultaten presenterades i rapporten ”Ore skogsrike – Ett levande skogslandskap i Rättviks kommun“. Genom rapporten pekades många skyddsvärda skogar ut, inte minst på Sveaskogs marker. Men sedan dess har över 600 hektar av dessa skogar avverkats av Sveaskog, vilket man kan läsa om i Naturskyddsföreningens uppföljningsrapport ”Ändå hugger man” (2017).

– Att slutavverka dessa biologiskt viktiga skogar och omvandla dem till trädodlingar skulle medföra irreversibla förluster av biologisk mångfald i Ore Skogsrike, står att läsa i brevet.

LÄS ÄVEN: • Om inte detta är nyckelbiotop, vad är då nyckelbiotop?

Om skogarna avverkas kan inte miljömålen nås. Att ge redan befintliga skogar med höga naturvärden ett skydd är därför ett långt mer kostnadseffektivt sätt att nå uppsatta miljömål än att behöva restaurera och återskapa förlorade livsmiljöer. Samtidigt som brevet skickades iväg publicerades även en debattartikel i Svenska Dagbladet. Läs hela brevet här.

Sveaskog avverkade skogen, Brännvinsberget  i Ore Skogsrike. Foto Sebastian Kirppu

Mer att läsa