Gå till innehållet

22 000 kvadratkilometer natur skyddas i Ryssland

Persisk leopard. Foto: Marcel BurkhardMarcel Burkhard, CC BY-SA 2.0 de, Link

I december 2019 invigdes tre nya nationalparker i Ryssland. De motsvarar en yta dubbelt så stor som Skåne.

WWF Ryssland har länge arbetat för att etablera fler nationalparker i Ryssland och när nu sammanlagt 22 000 kvadratkilometer skyddas i tre nationalparker har de anledning att fira. Den långa kampen har nu lett till att viktig natur skyddas.

Kytalyk
Namnet på den här nationalparken betyder snötrana och i det över 18 000 kvadratkilometer stora området häckar fler än 90 fågelarter, varav flera är hotade. Bland annat 3 000 snötranor, vilket är mer än någon annanstans på jorden.

I området lever även varg, fjällräv, järv, vildren, älg, brunbjörn samt en myskoxe.

Samurskiy
I den 500 kvadratkilometer stora nationalparken Samurskiy i Dagestan lever en hel del människor. Här har det skyddade området skapats med stor hänsyn till lokalbefolkningens intressen, exempelvis när det gäller betesmarker.

I nationalparken lever den starkt hotade persiska leoparden (bilden) och 165 andra rödlistade ryggradsdjur.

Tokinsko-Stanovoy
Nationalparken Tokinsko-Stanovoy i Amurområdet är 2 530 kvadratkilometer stor och ingår nu i ett över 150 000 hektar stort skyddat område i Amurregionen. Här lever bland annat det rödlistade sibiriska snöfåret.

Källa: WWF

Mer att läsa