Gå till innehållet

200 hotade paddor utplanterade på Öland

Idag släpptes det ut 200 grönfläckiga paddor vid Ottenby fågelstation på Ölands södra udde. Det är sjätte året i rad som det släpps ut paddor i området och enligt uppfödarna Stiftelsen Nordens Ark är det inte otänkbart att det kommer ske ett bra tag till.

Grönfläckig padda. Foto: Lisa Sihlberg

Grönfläckig padda. Foto: Lisa Sihlberg

– Alla typer av utsättningar kräver att man sätter ut många djur under lång tid. För att lyckas med klockgrodan höll vi på i flera decennier. Efter 20 år fick populationen fart och nu har den fördubblats flera år i rad och är livskraftig, berättar Claes Andrén som är vetenskaplig ledare på Nordens Ark till Smålandsnytt.

Den grönfläckiga paddan har varit utrotad på Öland sedan i slutet av 90-talet, men med hjälp av restaureringar av livsmiljön och utsläppning av uppfödda paddor hoppas Stiftelsen Nordens Ark och länsstyrelsen i Kalmar län att den akut hotade arten åter ska bli livskraftig på ön. I maj i år har det gjorts vissa återfynd av utplacerade paddor, bland annat en mil från utsläppsplatsen och yngel har hittats i en vattensamling på södra udden.

Den grönfläckiga paddan har minskat kraftigt under 1900-talet. Tidigare var den ganska vanlig nära kusten i södra delen av landet, men nu räknas den till vårt mest hotade groddjur och klassas på rödlistan som Akut hotad. Det finns många orsaker till artens tillbakagång, men alla är orsakade av människan: övergödning, grundvattensänkningar, utdikningar av lekvatten, försämrad vattenkvalitet och inplantering av fisk och kräftor i många småvatten.

Den grönfläckiga paddan trivs också på en konstgjord ö i Öresund.

Personalen på Ottenby fågelstation hjälper också till i arbetet med att återetablera den grönfläckiga paddan, vilket det står mer om i vår dagbok från Ottenby.

Källor: Smålandsnytt och Nordens Ark

Mer att läsa