Gå till innehållet

200 hektar skog med höga naturvärden avverkas nu i Norrbotten

Ett exempel på en skog med höga naturvärde med död  och både gamla och unga träd av olika arter. Detta är dock inte den skog som avverkas. Foto: Erik Hansson

Vid Stenträsk söder om Jokkmokk avverkas just nu cirka 200 hektar naturskog med höga naturvärden. Skogarna avverkningsanmäldes snabbt efter att Skogsstyrelsen beslutade om paus i nyckelbiotopsinventeringar i nordvästra Sverige.

I en debattartikel i NSD skriver Sverker Sörlin och Per-Erik Mukka från Naturskyddsföreningen Norrbottens skogsgrupp:

– Av de avverkningsanmälningar som markägarna har gjort framgår att det handlar om en total omvandling av det berörda området, från variationsrika och biologiskt värdefulla naturskogar, till kalhyggen som ska markberedas och återplanteras med en och samma art.

LÄS ÄVEN: • Regeringen på ”offensiven” – lovar uppfylla mål med skyddad skog och mark

De skriver att trots att Skogsstyrelsen har inventerat och registrerat stora delar av området som ”skogsbiologiska värdekärnor”, det vill säga nyckelbiotoper och/eller områden med höga naturvärden, så kan inte myndigheten med dagens lagstiftning förhindra att området fragmenteras genom kalhyggen.

Naturskyddsföreningen i Norrbotten har skickat en begäran till länsstyrelsen om att agera snabbt för att stoppa avverkningarna. Det kan de göra genom att bilda ett interimistiskt naturreservat av den skog som ännu inte har avverkats. Ett områdes naturvärden skyddas då i avvaktan på ett beslut om naturreservat. Detta skulle även ge myndigheten tid för att inventera och avgränsa området, menar Naturskyddsföreningen.

LÄS ÄVEN: • Skogsägare förstörde två nyckelbiotoper – döms till böter

Skogsstyrelsen meddelade för över en vecka sedan i ett mail till Naturskyddsföreningen ”att nästan samtliga av avverkningsanmälningarna har avverkats eller avverkas i detta nu. Rapporter från idag säger att minst tre skördare avverkar inom området”.

Det är bolaget  Hvalfisken AB som är en av markägarna i det aktuella området, Savåsvallen skog AB är den andra. Bolaget som utför avverkningarna är Norra Skogsägarna.

Källa: NSD

Mer att läsa