Gå till innehållet

200-årig naturskog avverkad av Sveaskog – “skandalöst”

Skogen som Sveaskog avverkade vid Melakträsk-Långtjärnen var en mindre naturskogsrest med klenstammiga, senvuxna träd av betydande ålder.  Foto: Björn Mildh

Trots protester har FSC-certifierade Sveaskog nu avverkat en 200-årig naturskog vid Melakträsk – Långtjärnen i Arvidsjaurs kommun. Redan 2005 redovisades skogen som en skyddsvärd statlig skog av Naturvårdsverket. Den ideella naturvården har ett flertal gånger uppmanat Sveaskog att inte avverka skogen just på grund av dess höga naturvärden men det har inte hörsammats. “Det är skandalöst” säger Julian Klein, talesperson i Skydda Skogen.

Den ideella naturvårdaren Björn Mildh, som även är medlem i Naturskyddsföreningen, uppmärksammade Sveaskogs avverkningsplaner vid Melakträsk-Långtjärnen för två år sedan. Han skrev då ett öppet brev till Sveaskog för att uppmärksamma bolaget om naturvärdena i skogen. Han har också bett om att få se Sveaskogs naturvärdesbedömning som ligger som beslutsgrund för en avverkning men han har inte fått se dem. Sveaskog har tidigare avverkat andra naturskogar vid Melakträskliden, bland annat en så kallad naturvårdsskog som nedklassades till en produktionsskog. Avverkningen gav upphov till kraftiga körskador. Björn Mildh säger i ett pressmeddelande:

– Det är beklämmande att dessa skogar har avverkats. Det går inte att lita på Sveaskog. Sveaskog vägrar visa sina naturvärdesbedömningar. Bolaget hemlighåller alltid sina bedömningar eftersom de inte håller måttet. De tål ingen offentlig granskning.

Sveaskogs gamla avverkning av naturvårdsskogen vid Melakträskliden gav upphov till kraftiga körskador. Bilden är från 2015. Foto: Björn Mildh.

Skogen som Sveaskog har avverkat vid Melakträsk-Långtjärnen är en mindre naturskogsrest med klenstammiga, senvuxna träd av betydande ålder. Skogen var tillhåll för bland annat duvhök och tretåig hackspett som är rödlistade, och lavskrika. Tretåig hackspett och lavskrika ingår i EU:s art- och habitatdirektiv. Att skogen är en gammal naturskog märks tydligt på skogens kontur mot himlen och det borde även bolagets avverkningsplanerare ha uppmärksammat, menar Björn Mildh.

“Eller har han kanske blivit uppmanad att titta bort? En skog som denna ska sparas, inte sågas ner och markberedas för att bli en plantage”, skriver Björn Mildh på Naturskyddsföreningen Norrbottens hemsida i en av bildtexterna om skogen.

Här har duvhöken plockat en orrtupp i skogen som nu har avverkats. Foto: Björn Mildh

Naturskogar med sådan kontur har ansenlig ålder. Det borde bolagets avverkningsplanerare ha sett och uppmärksammat, menar Björn Mildh. Foto: Björn Mildh

Flera gånger har den ideella miljövården uppmärksammat Sveaskog, myndigheter samt även riksdagspolitiker och ministrar om naturvärdena i många av Sveaskogs avverkningsplanerade skogar. Men avverkningsanmälningarna och avverkningarna av naturskogar bara fortsätter.

I mars 2019 uppmanade 12 organisationer Sveaskog i ett öppet brev att inte avverka flera naturskogar med höga naturvärden Skogarna presenterades i en exempelsamling över Sveaskogs avverkningshotade skogar som en del av kampanjen Vår Skog. Den avverkade skogen vid Melakträsk-Långtjärnen ingick i denna exempelsamling. I kampanjen krävde 45 000 privatpersoner och 23 organisationer att Sveaskog skyddar alla sina kvarvarande skyddsvärda skogar, vilket kan möjliggöras om bolagets avkastningskrav sänks.

I december 2019 lyfte den ideella naturvården återigen den avverkningsanmälda skogen vid Melakträsk-Långtjärnen i ett upprop till Sveaskog, Sveriges regering och riksdag. 28 representanter från 26 olika organisationer och en sameby samt ett tiotal forskare hade skrivit under uppropet som var en önskelista inför jul. Där uppmanades Sveaskog att omgående stoppa skogsbruksåtgärder i alla sina skogar med höga naturvärden i hela Sverige.

Julian Klein, talesperson för Skydda Skogen kommenterar avverkningen:

– Det är skandalöst att Sveaskog har gått in och avverkat denna värdefulla skog trots alla protester. Istället för att agera föredömligt agerar Sveaskog oerhört nonchalant genom att fortsätta avverka sina skyddsvärda skogar trots kännedom om deras höga naturvärden. Trots att politiker har fått kännedom om Sveaskogs avverkningsplaner sätter ingen stopp för Sveaskogs hänsynslösa skogsbruk. Vi kräver att Sveaskog omedelbart stoppar sina avverkningsplaner i alla kvarvarande skogar med höga naturvärden, säger Julian Klein, talesperson för Skydda Skogen.

Så sent som i februari 2020 skickade 70 organisationer från 25 länder och 30 forskare ett upprop till svenska ministrar, riksdagsledamöter och statliga myndigheter om att alla skogar med höga naturvärden måste skyddas.

Läs även:
• Sveaskog ska sälja över 2000 hektar skog och vill avverka 32 naturskogar i sameby
• Sveaskog ska avverka nyckelbiotoper – godkänns av FSC
Böter för Sveaskog – avverkade i naturreservat
Sveaskog ska avverka skogar med höga naturvärden i Västerbotten
• Miljöpartiet kräver större naturhänsyn av Sveaskog

Mer att läsa