Gå till innehållet

20 naturföreningar: Regeringen är tyst medan gammelskogen faller

Brännvinsberget i Ore Skogsrike. Foto Sebastian Kirppu

Kampen om Ore Skogsrike fortsätter. För fem år sedan var det ett stort skogsområde med gammal skog och höga naturvärden. Sedan dess har statliga Sveaskog avverkat över 600 hektar och mer kan komma att avverkas i augusti. Från regeringens håll är det tyst, skriver 20 naturföreningar i en debattartikel i Dalarnas Tidningar.

Ore skogsrike är ett område som innehåller så mycket värdefull natur att naturföreningarna frågat sig “Om inte detta är en nyckelbiotop vad är då en nyckelbiotop?“. Vid Brännvinsberget har det hittats 40 rödlistade arter och signalarter av naturföreningarna, men Sveaskogs inventeringar i området sekretesstämplades och har aldrig visats offentligt. Istället avverkades skogen med många av de rödlistade arterna.

LÄS ÄVEN: • Trots 20 naturorganisationers protester – nu avverkas i Ore skogsrike

– Skogen vid norra Brännvinsberget avverkades av Sveaskog utan Naturskyddsföreningens vetskap trots att föreningen önskade föra dialog om området. Det visade sig sedan i efterhand att Skogsstyrelsen besökt den värdefulla skogen vid Brännvinsberget först efter avverkning. Inte underligt att de bedömde att skogen inte hade tillräckligt höga naturvärden, skriver naturföreningarna i sin debattartikel.

Föreningarna har försökt få till en dialog med Sveaskog, de har försökt få länsstyrelsen att stoppa avverkningarna och de har försökt få regeringen att agera, men möts enbart av tystnad.

LÄS ÄVEN: • Här låg en av WWF:s naturpärlor – en gammal urskog med rödlistade arter

– Näringsminister Mikael Damberg håller Sveaskog om ryggen och kallar deras skogsbruk hållbart. Miljöminister Karolina Skog är tyst. Vi känner oss tvungna att vaka över de kvarvarande skyddsvärda skogarna i Ore Skogsrike från staten i form av Sveaskog, vilket är beklämmande, skriver de 20 miljöorganisationerna i debattartikeln.

LÄS ÄVEN: • ”Om inte detta är nyckelbiotop – vad är då nyckelbiotop?”

Artiken är undertecknad av Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen Dalarna, Naturskyddsföreningen i Rättvik, Greenpeace Sverige, Skydda Skogen, Jordens Vänner, Fältbiologerna, PUSH Sverige, End Ecocide Sweden, Framtiden i våra händer, Dalarnas Botaniska Sällskap, Mykologiska Föreningen Skogsriskan i Dalarna, Ovansiljans Svampförening, Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland, BirdLife Sverige, Dalarnas Ornitologiska Förening, Klimataktion, Climate Justice Program, Skiftet och Naturfotograferna/N.

Källa: Dalarnas Tidning och Skydda Skogen

Mer att läsa