Gå till innehållet

20 forskare: Bly i jaktammunition ett hälso- och miljöproblem

Bly
Älg med kalv. Foto: Gunilla Falk

Älg med kalv. Foto: Gunilla Falk

Ett tjugotal forskare och myndighetsrepresentanter har nyligen haft ett möte om bly i jaktammunition och deras slutsats är tydlig: 
– Det råder inget tvivel om att bly i jaktammunition är ett potentiellt miljö- och hälsoproblem, och att det finns alternativ ammunition att tillgå, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Varje år används mellan 580 – 709 ton blyammunition i Sverige enligt en rapport av Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen från 2006. Det har visat sig i undersökningar i många andra länder att antalet blyförgiftade fåglar kan vara mycket stort, men i Sverige har det bara gjorts enstaka undersökningar. Många andra länder har förbud eller delvist förbud mot att använda bly i jaktammunition. Den förra socialdemokratiska regeringen i Sverige införde ett totalförbud, men alliansregeringen upphävde beslutet innan det hann träda i kraft.

Forskarna menar att den nya kunskapen “gör det nödvändigt att anpassa kötthanteringen eller byta ammunition”. Trots att det finns allt bättre alternativ ammunition är det enligt forskarna en minoritet av jägarkåren som använder blyfri ammunition (3 procent år 2006).

Livsmedelsverket har i samarbete med Svenska jägareförbundet och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) gjort en studie som visade en “hälsomässigt oacceptabel” blyhalt upp till tio centimeter från där kulan befunnit sig i djurkroppen och det hittades bly i häften av all undersökt älgfärs som var avsedd för konsumtion. Människor som ätit viltkött visade sig också ha “signifikant förhöjda blodblyhalter” jämfört med folk som inte ätit viltkött.

– Då halterna av bly i blodet generellt ligger högt i befolkningen, så finns det all anledning att minska det bly man får i sig. Att skottrensa mer är en enkel åtgärd som sannolikt kan få stor effekt säger Rickard Bjerselius, toxikolog på livsmedelsverket.

SLU:s seminarium sammanfattas i pressmeddelandet i följande punkter:
• bly i ammunition ger blyrester i viltköttet
• blyrester från jaktammunition kan ge förhöjda blyhalter i blodet hos viltköttskonsumenter
• kött upp till tio centimeter från sårkanalen kan innehålla skadliga blyhalter och bör kasseras
• med tillräcklig skottrensning går det att få bort blyet
• det finns fullgoda blyfria alternativ för de flesta tillämpningar
• blyspridning är ett miljöproblem

Källa: SLU, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket

Mer att läsa