Gå till innehållet

20-årig studie: Förlust av enskild art kan få stora konsekvenser för ekosystem

Liten ö som ingick i studien. Foto: Nicolas Fanin

I en över 20 år lång studie har forskare från bland annat SLU undersökt hur ekosystem påverkas när en eller flera växtarter plockas bort. De fann att förlusten av en enskild art kan få stora konsekvenser för ett ekosystem. Rapporten har publicerats i Nature Ecology & Evolution.

Studien har gjorts på 30 öar, som ligger i två sjöar vid Arjeplog.

– Det fina med vårt försöksområde är att ekosystemen på öarna är så olika, trots att de ligger så nära varandra. Det är det som har gjort att vi kan säga att försämrad mångfunktionalitet på grund av artförluster tycks vara ett generellt fenomen. Och detta är viktig kunskap, som vi behöver för att kunna uppskatta konsekvenserna av de artförluster som sker i snabb takt jorden runt på grund av bland annat ändrad markanvändning och klimatförändringar, säger David Wardle som ledde studien.

LÄS ÄVEN: • Livets bibliotek brinner – få nyhetsartiklar om förlusten av biologisk mångfald

I ett pressmeddelande skriver forskarteamet att det råder en allt större samsyn om att förluster av biologisk mångfald äventyrar ekosystemens förmåga att tillhandahålla tjänster som människor är beroende av. Det kan till exempel röra sig om biomassaproduktion, nedbrytning och näringsomsättning.

På öarna har det internationella forskarteamet avlägsnat en eller flera växtarter och sedan studerat hur det påverkat ekosystemen. I över 20 år pågick studien och en eller flera arter eller grupper av växter (mossor, träd, bärris) togs regelbundet bort från avgränsade områden på öarna. På så sätt simulerade teamet olika förluster av biologisk mångfald på varje ö. Resultaten visade att artförluster hade en tydlig negativ påverkan sett till ett flertal viktiga funktioner och det gällde alla öarna. När arter försvann blev ekosystemen sämre på att leverera “produkter och tjänster”, även om konsekvenserna varierade mellan olika arter och tjänster.

LÄS ÄVEN: • Bevarade skogar skyddar växter från klimatförändringar

– Förlusten av en enskild art kan alltså få stora konsekvenser på mångfunktionaliteten i ett ekosystem, medan effekten kan vara blygsam i ett annat, säger Marie-Charlotte Nilsson.

Källa: SLU

Mer att läsa