Gå till innehållet

2 av 3 vill veta om livsmedel gynnar biologisk mångfald

Svalor över jordbruksmark. Foto: Erik Hansson

Enligt en ny Sifo-undersökning vill 2 av 3 veta mer om hur livsmedel bidrar till biologisk mångfald och nästan 7 av 10 kan tänka sig att betala mer för livsmedel från gårdar som bidrar till biologisk mångfald.

Kanske har allt fler fått upp ögonen för den minskande biologiska mångfalden och att många arter har det svårt i naturen? Det finns åtminstone ett stort intresse för att ta hänsyn till biologisk mångfald med livsmedelsinköpen.

66 procent av de svarande i Sifo-undersökningen uppger att de i ganska eller mycket hög utsträckning vill veta mer om hur livsmedel i butik bidrar till biologisk mångfald och 68 procent svarade att det är ganska eller mycket troligt att de skulle betala mer för ett livsmedel om de var säkra på att “det kom från en gård som bidrar till biologisk mångfald”.

En av frågorna i undersökningen handlar också om kunskap om vilka produkter och märkningar som bidrar till biologisk mångfald. Ungefär hälften svarar “Nej, inte alls” på frågan “vet du vilka produkter/märkningar i matbutiken som bidrar till biologisk mångfald?”.

Rekommendationer från Världsnaturfonden
WWF har lanserat projektet One Planet Plate som visar vad du ska äta för att ta hänsyn till den biologiska mångfalden. De lyfter bland annat ekologiska produkter eftersom det då används mindre bekämpningsmedel och därmed blir mer biologisk mångfald på fälten där det odlas. Certifierade produkter, till exempel kaffe, choklad, kanel och kokos minskar risken för att regnskog avverkas.

När det gäller kött så anser WWFs expert på området, Anna Richert, att vi måste äta mindre mängd kött, som är bättre producerat. Se mer i Köttguiden. WWF rekommenderar också Svenskt sigills märke “naturbeteskött” för att gynna betesmarkerna i Sverige.

I samband med Sifo-undersökningen lanserar Svenskt sigill också en kampanj där produkter förses med QR-koder som kan scannas med din mobiltelefon för att få mer information om produktionen. Kampanjen hittas även på hejbonde.svensktsigill.se.

WWFs tips om hur du äter med hänsyn till biologisk mångfald:

https://www.youtube.com/watch?v=KDmrp05NRZM

Källa: Svenskt sigill

Mer att läsa