Gå till innehållet

18 naturföreningar: Öka skyddet i Sveaskogs ekoparker

Böda ekopark. Foto: Henrik Karlsson

I en ny debattartikel kräver 18 av Naturskyddsföreningens länsförbund ett avverkningsstopp i Sveaskogs ekoparker och en översyn av hur dessa frivilliga avsättningar bäst kan bidra till biologisk mångfald, det rörliga friluftslivet och högre turismintäkter.

I södra Sverige är mindre än fyra procent av skogarna formellt skyddade. Det anser de 18 länsförbunden är ett rejält misslyckande med tanke på att Sverige för tio år sedan lovade att skydda minst 17 procent av våra naturtyper.

Söder om Sundsvall förvaltar statliga Sveaskog 18 ekoparker, som för 15 år sedan utlovades vara platser där “ekologiska värden styr över ekonomiska, samtidigt som skogens betydelse för friluftslivet sätts i fokus”.

– Med åren blev det dock allt tydligare att det i många fall handlar om ett fragmenterat landskap, där tuktade produktionsskogar varvas med naturliga inslag. I takt med ifrågasatta avverkningar i flera ekoparker har kritiken växt. De senaste åren har Sveaskog fått kritik av kommuner, miljö- och naturvänner och tidigare anställda. Och nyligen föreslog bolagets förre ordförande Bo Dockered att flera ekoparker borde omvandlas till nationalparker, skriver de vidare.

De 18 länsförbunden menar att med hjälp av en effektiv satsning på mångfald och naturturism så kan ekoparkerna inte bara värna ovanliga arter och naturmiljöer, utan faktiskt skapa större ekonomiska mervärden för Sverige och särskilt då på landsbygden. Så har bland annat skett i Tivedens nationalpark där natur- och ekoturism skapar mer än tio gånger fler lokala jobb än skogsbruket. Skogarna i nationalparker som Tyresta och Tiveden lockar årligen hundratusentals besökare.

– Vi förväntar oss att riksdag och regering, som ett första steg, snarast möjligt inleder en översyn om hur Sveaskogs ekoparker bäst kan bidra till biologisk mångfald, det rörliga friluftslivet och högre turismintäkter i nästan 50 landsbygdskommuner. Under den översynen stoppas även avverkningarna i ekoparkernas produktionsskogar, skriver de 18 företrädarna för Naturskyddsföreningens länsförbund.

Läs även:
Avverkning hotar Hornsö Ekopark – ett av Europas viktigaste områden för insekter
Förslag om mer naturturism på Sveaskogs mark avslogs
”Naturturism kan ge tio gånger fler arbetstillfällen än skogsbruk”
• Hård kritik mot hur Sveaskog avverkar i sina ekoparker
• Skydda Skogen kräver avverkningsstopp i ekopark

Mer att läsa