Gå till innehållet

172 procent fler hajar och rockor akut hotade på 5 år

Havsängel – en akut hotad haj som förr var vanlig i europeiska vatten, men hittas nu bara regelbundet vid Kanarieöarna. Foto: Tony Gilbert, IUCN SSG

I takt med att kunskapen om världens broskfiskar (hajar och rockor) ökar, desto värre ser situationen ut. Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) har gjort en ny genomgång av 420 av världens broskfiskar (hajar och rockor). Mer än var tredje klassades som hotad. WWF anser att det är en allvarlig varningssignal som kräver agerande.

Till broskfiskarna räknas hajar, rockor och havsmusartade fiskar. De är några av världens äldsta arter och utvecklades för 400 miljoner år sedan. På grund av människan kan det dock börja närma sig slutet för många av arterna. De är snabbt på väg att bli en av de mest hotade grupperna av ryggradsdjur – innan vi vet speciellt mycket om dem.

Av över 1000 arter broskfiskar anses vi ha otillräcklig data om nästan hälften. Vi vet helt enkelt inte om de är livskraftiga eller på väg att utrotas. När IUCN nyligen tog fram en ny granskning av hur det går för 420 arter rockor och hajar klassade de 37 procent (154 arter) som sårbara, starkt hotade eller akut hotade. 200 av de 420 arterna var tidigare oklassificerade och av dessa anses 57 arter nu hotade. Ju mer vi lär oss om broskfiskarna, desto mer hotade verkar de vara.

Alarmerande nedgång
På bara fem år har andelen akut hotade broskfiskar ökat med 172 procent och andelen starkt hotade har ökat med 126 procent.

– Vi har sett en alarmerande nedgång de senaste två decennierna på grund av ohållbart och illegalt fiske. Omedelbara åtgärder behövs från världens länder för att vända utvecklingen. Hajarna måste få ökat skydd och fångsterna minskas eller förbjudas, säger Inger Näslund, senior havsexpert på WWF Sverige.

Det dödas tre hajar per sekund
Efterfrågan på hajfenor till hajfensoppa, även av svenskar, samt till traditionell asiatisk medicin har lett till att många populationer minskat kraftigt. En majoritet av hajfenor som säljs öppet kommer från hotade arter och i dagsläget dödas tre hajar per sekund, vilket innebär ungefär 100 miljoner hajar om året. Idag är hajar i stort sett utrotade från vart femte korallrev.

Världsnaturfonden menar att beslutsfattarna inte gjort tillräckligt för att stoppa överfisket. Det krävs fler kontroller, begränsade fångster och fler skydda av broskfiskarnas livsmiljöer.

Topprovdjur nödvändiga för ekologiska funktioner
Många av världens hajar tillhör den så kallade megafaunan, och är som topprovdjur (toppkonsument) väldigt viktiga för hela ekosystemet. De äter stora mängder biomassa, flyttar runt näring mellan livsmiljöer, kopplar samman marina ekosystem och modifierar även livsmiljöer fysiskt. Forskare har räknat ut att om alla nuvarande hotade arter i megafaunan där även tonfiskar och delfiner ingår, skulle utrotas så skulle troligen de ekologiska funktionerna av all marin megafauna halveras.

Källor: IUCN Shark Specalist Group, WWF och Världsnaturfonden

Mer att läsa