Gå till innehållet

16 miljoner till att öka skydd i värdefulla marina miljöer

Som en del i regeringens treåriga satsning ”Rent hav” delar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ut 16 miljoner kronor för att öka skyddet av marina områden.

Arbetet med marint områdesskydd är prioriterat hos länsstyrelser, men enligt en handlingsplan från HaV krävs det ytterligare insatser och tydliga åtgärder.
– Flera länsstyrelser pekade på resurs- och personalbrist som det största hindret i arbetet med marint områdesskydd. Även från HaV:s sida kommer vi att satsa fler resurser för att stärka samarbetet och kunna vara stöd och hjälp för länsstyrelserna i den här processen, säger Elisabeth Anderberg, utredare på enheten för biologisk mångfald och områdesskydd på HaV.

LÄS ÄVEN: • De viktiga undervattensväxterna och hur de skadas av bryggor och båtar

Det nya bidraget är en del av regeringens treårssatsning på “Rent hav” och betalas ut till kustlänsstyrelserna i Blekinge, Gotland, Gävleborg, Halland, Kalmar, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötland. Varje länsstyrelse får mellan cirka en miljon och 1,3 miljoner kronor.

Läs även: • 100 forskare: Sjögräsängar måste skyddas i hela världen

– Regeringens nya satsning syftar till att se över skyddet av värdefulla marina miljöer, som till exempel ålgräsängar, blåstångsbälten, och kransalgsängar som är viktiga lek- och uppväxtområden för till exempel torsk, sik och gädda. Andra exempel är områden som är viktiga för tumlare, till exempel det nyligen skyddade området Hoburgs bank och Midsjöbankarna söder om Gotland som är ett kärnområde för Östersjöns tumlarpopulation, säger Elisabeth Anderberg.

I fjol ökade de skyddade marina områdena i Sverige från 6,7 till 13,6 procent av arealen, vilket innebär att etappmålet om att nå minst tio procent innan år 2020 är uppnått.

Källa: HaV

Mer att läsa