Gå till innehållet

16 försämringar för miljön som Trump genomfört

Oljeborrning i Texas. Foto: Eric Kounce, Public Domain. 

Tillsammans med sin administration och republikanerna har Donald Trump försämrat förutsättningarna för miljön på minst 16 punkter under sina första 100 dagar som president. Det rapporterar New York Times.

Sammanlagt försöker Donald Trump införa 23 olika sorters lagar eller regler som kommer försämra förutsättningarna för miljön. Förutom kraftiga nedskärningar till en lång rad nationalparker och naturprojekt, som bland annat hotar världens mest utrotningshotade val, har han fått igenom följande:

1. Godkände den långa oljeledningen i North Dakota.

2. Tog bort lag som hindrade kolgruvsbolag från att dumpa skräp i lokala vattendrag.

3. Tog bort krav på att rapportera metanutsläpp.

4. Godkände oljeledningen Keystone XL.

5. Tog bort en uppdatering som skulle ge federala myndigheter mer att säga till om mot bland annat oljeföretags intressen.

6. Tog bort ett stopp från att ge kolföretag tillgång till mark som ägs av staten.

7. Stoppade ett förbud mot ett potentiellt farligt insektsbekämpningsmedel.

8. Stoppade förbud mot rovdjursjakt i reservat i Alaska.

9. Stoppade myndigheter från att ta hänsyn till växthusgaser i sina miljöutredningar.

10. Beordrade att skydd för våtmarker skulle tas bort i Clean Water Act.

11. Stoppade krav på bränsleeffektivare bilar och lastbilar.

12. Beslöt om en “omedelbar ny bedömning” av Clean Power Plan so skulle stoppa koldioxidutsläpp.

13. Tog bort begränsningar för giftiga utsläpp från kraftverk i publika vattendrag.

14. Beslöt om ny granskning av regler som skulle begränsa metanutsläpp vid olje- och gaskällor.

15. Beordrade ny prövning av lag som kunde användas för att skydda land under Antiquities Act.

16. Beslöt att se över regler för att tillåta borrande efter olja till havs.

Källa: New York Times

Mer att läsa