Gå till innehållet

16 av 21 län når inte ett enda miljömål till 2020

Enligt en uppföljning från samtliga länsstyrelser på Naturvårdsverkets webbplats Miljömål.se framkommer att 16 av 21 län inte kommer att nå ett enda av de upp till 13 möjliga miljömålen innan 2020. Inget län beräknas heller uppnå fler än två av sina mål “till år 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel”.

Rödrävsunge. Foto: Marie Gillander

Rödrävsunge. Foto: Marie Gillander

Varje län har bedömts i upp till 13 kategorier beroende på om det är applicerbart i det aktuella länet. Skåne har till exempel inget mål att uppnå “storslagen fjällmiljö” och Värmland behöver inte få ett “hav i balans samt levande kust och skärgård”. Däremot har alla län som mål att ha exempelvis “frisk luft”, “giftfri miljö” och “levande skogar”.

Inget av länen beräknas uppnå “ett rikt växt- och djurliv” till 2020 och inte ett enda län har ens en positiv utveckling i den kategorin.

För att förbättra möjligheterna att nå målen ska Skogsstyrelsen satsa på skärpt tillsyn, information och rådgivning till skogsbruket och uppföljningar om hur skogsbruket tar hänsyn till vattendrag och kulturmiljön.

– Vi upplever också att markägare tycker att vårt arbete med skydd av skog är positivt. Sedan är det alltid en balansgång att fördela de resurser som vi har på bästa möjliga sätt, allt skyddsvärt kan i dagsläget inte skyddas på grund av våra medel är begränsade, säger Bo Hultgren, distriktschef i Göteborg.

Källa: Miljömål, pdf-tabell över målen och Skogsstyrelsen

Mer att läsa