Gå till innehållet

1500 fas 3-jobb i naturen

Abisko. Foto: Anki Hammar

Abisko. Foto: Anki Hammar

I ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen kommer 1500 långtidsarbetslösa få så kallade fas 3-jobb med “natur- och kulturvårdande uppgifter”. Det kan till exempel röra sig om inventeringar i skogsmark och “turismfrämjande åtgärder” som att upprusta vandringsleder.

De långtidsarbetslösa får ingen lön utan istället aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Däremot får arbetsgivaren, i det här fallet Skogsstyrelsen, 225 kronor per dag från staten.

Projektet pågår i hela landet fram till september 2015 och jobben kommer att inledas med en sysselsättningsplats och utbildning på maximalt sex månader innan de övergår i ettåriga fas 3-jobb med så kallad “förstärkt särskilt anställningsstöd” (150 kr extra per dag till arbetsgivaren Skogsstyrelsen). Deltagarna kan i “vissa fall efter denna period ges möjlighet till fortsatt sysselsättning“.

Det fanns i januari 2013 ungefär 117 000 långtidsarbetslösa (längre än sex månader) i Sverige och 31 100 av dessa deltar i fas 3-jobb. Skogsstyrelsen var 2011 den statliga myndighet med flest fas 3-jobb.

Mer att läsa