Gå till innehållet

15 naturreservat rustas upp och lång vandringsled planeras på Gotland

Själsöåns naturreservat. Foto: Jan Ainali – Eget arbete, CC BY-SA 4.0.

Länsstyrelsen på Gotland har inlett arbetet med att rusta upp 15 av öns 130 naturreservat. Målet är en sammanhängande vandringsled på västkusten, rapporterar P4 Gotland.

Ett av områdena som ska rustas upp är Själsöåns naturreservat norr om Visby. I ån finns förutom en väldokumenterad population av öring även flodnejonöga, en ålliknande fisk som tillhör klassen rundmunnar.

Målet med upprustningen är dels att göra naturreservaten mer tillgängliga med spångar, räcken och leder, men också i ett längre perspektiv att binda samman skyddade områden på västkusten med en vandringsled. Första etappen av leden är tänkt att gå från Visby till Själsöån.

Källor: P4 Gotland och Länsstyrelsen

Mer att läsa