Gå till innehållet

120 miljoner betalas ut 2018 till skogsägare med skyddsvärda marker

Skyddad skog. Foto: Erik Hansson

Skogsägare som har nyckelbiotopsrika marker kommer i år få 120 miljoner kronor utbetalade av Skogsstyrelsen för att dessa viktiga områden ska bevaras. Pengarna är en del av de 2,5 miljarder kronor extra som regeringen avsatt till skogsägare som får sin skog formellt skyddad.

– Detta är mer än det vi räknade med att betala ut innan året började. Vi märker att det finns en ökad medvetenhet hos allt fler skogsägare om att det går att få formellt skydd och därmed en ersättning för skogarna som är värdefulla både ekonomiskt och biologiskt, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen.

LÄS ÄVEN: • BirdLife Sverige: Skogsstyrelsen urholkar konstruktiva samtal

En nyckelbiotop är ett område som anses ha mycket höga naturvärden och en nyckelroll för bevarandet av skogens hotade växter och djur. Enligt ny forskning är de viktiga för att bevara flora och fauna och kan fylla en funktion så att arter kan sprida sig i det fragmenterade svenska skogslandskapet.

LÄS ÄVEN: • Skogsägare förstörde två nyckelbiotoper – döms till böter

Under årets åtta första månader har Skogsstyrelsen betalat ut sammanlagt drygt 120 miljoner kronor till skogsägare efter det att formellt skydd bildats. 70 miljoner kronor av den summan gäller formellt skydd av nyckelbiotopsrika marker. Ytterligare 50 miljoner beräknas betalas ut innan året är slut.

LÄS ÄVEN: • Skogsstyrelsen: 3500 nyckelbiotoper har påverkats vid avverkning

Enligt den nationella strategin för formellt skydd av skog ska minst 12 000 hektar nyckelbiotoper skyddas under perioden 2016 till 2020 av Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Skogsstyrelsen menar att om de har tillräckliga resurser även framöver så ser de “goda förutsättningar” att klara målet.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa