Gå till innehållet

113 djurarter behöver akut hjälp i Australien

Näbbdjur. Foto: KlausFlickr: Wild Platypus 4, CC BY-SA 2.0, Link

De omfattande bränderna i Australien 2019-2020 pågick i ungefär ett halvår och ett område stort som Götaland och Svealand tillsammans brandhärjades. Över 1 miljard djur drabbades och nu har Australien pekat ut 113 arter som behöver akut hjälp.

Efter ett halvårs tid är bränderna nu under kontroll, tack vare kraftigt regn, som i sin tur ledde till nya svårigheter och översvämningar. Australiens myndigheter har gått igenom situationen för landets djur och kommit fram till att 113 djurarter är så hårt drabbade att det krävs akuta åtgärder. Men listan är inte komplett och den kommer troligen utökas.

I snitt har djuren på listan mist en tredjedel av sina livsmiljöer, men för många arter är situationen betydligt värre än så. Arter som nämns är från alla möjliga olika grupper – däggdjur, fåglar, reptiler, groddjur, fiskar och ryggradslösa djur.

Bland de 19 däggdjuren på listan kan till exempel nämnas koala, näbbdjur, flera gnagare, flera arter kängurur och vallabyer, samt fladdermöss. Det var också flera arter som redan var akut hotade som nu fått det ännu svårare. Det gäller till exempel regenthonungsfågel, västlig markpapegoja, ödlan Nangura spinosa, grodan Pseudophryne pengilleyi och fisken Galaxias rostratus.

Miljömyndigheten pekar nu ut två viktiga akutåtgärder för de drabbade arterna:
1) Brådskande inventering för att få en bättre uppfattning om hur omfattande arterna minskat i antal.
2) Skydda områden som inte brunnit i närheten av brandområdet för att skapa tillflyktsorter för djuren. Även andra lämpliga naturområden längre bort bör skyddas.

Läs även:
Uppvärmningen i Australien har även drabbat livet under ytan
• Många arter kan ha utrotats av bränderna i Australien
Koalor inte ”utrotade”, men läget allt allvarligare för Australiens natur

Källor: NRK och Department of Agriculture, Water and the Environment

Mer att läsa