Gå till innehållet

100 miljoner saknas för att bibehålla vandringsleder i fjällen

Utsikten från parkeringen vid Nipfjället. Foto: Erik Hansson

Utsikten från parkeringen vid Nipfjället. Foto: Erik Hansson

Anslaget för underhåll av sommar- och vinterleder i fjällen har i stort sett legat still sedan 2006 enligt Naturvårdsverket. Det behövs därför omkring 100 miljoner kronor för att uppnå en “lägsta acceptabel nivå” och för att ha kvar ledsystemet som det är idag.

Det 550 mil långa statliga systemet av vandringsleder i fjällen behöver få upprustade broar, rastskydd, spänger, informationsskyltar och ledmarkeringar enligt Naturvårdsverket. De delar av lederna som är i för dåligt skick har redan i dagsläget stängts av. Det gäller bland annat bron över Ransarån i Västerbotten som skadades av en storm förra året.

Det finns enligt Naturvårdsverket ingen statistik över hur många personer som använder sig av lederna i dagsläget. Däremot finns det tecken på att allt fler fjällvandrar och att många nya vandrare förväntar sig en viss bekvämlighet under turerna.

Källa: Sveriges Radio

Mer att läsa