Gå till innehållet

100 forskare: Sjögräsängar måste skyddas i hela världen

Ålgräs/bandtång, Foto: Greenpeace i Polen 

– Förlusten av sjögräs riskerar försörjningsmöjligheterna för hundratals miljoner människor och utsätter många människor för ökad fattigdom, skriver över 100 forskare från 28 länder.

Sjögräsängar är stora skogar av alger under vatten. De tillhandahåller livsmiljöer, skydd eller föda för fiskar, marina däggdjur och fåglar och är viktiga för den biologiska mångfalden i haven. Förutom att mängder av människor riskerar svält och fattigdom hotas även bland annat de återstående populationerna av grön havssköldpadda, dugong (sjöko) och olika sjöhästar av förlusten av sjögräsängar. Dessutom absorberar sjögräsängarna stora mängder koldioxid, som frigörs när växtligheten försvinner.

LÄS ÄVEN: • ”Havets barnkammare” har minskat med upp till 80 procent på Västkusten

Sjögräs finns i alla världsdelar förutom Antarktis och minskar i dagsläget med ungefär två procent per år. Det finns inget internationellt regelverk för att skydda sjögräs, vilket gör att de skydd som finns bara är på regional eller lokal nivå.

Förlusten av sjögräs pågår även i Sverige. Här växer arten ålgräs som drabbats hårt av övergödning och överfiske:

– Ålgräsängar räknas till de mest värdefulla ekosystemen på jorden även om det är svårt att sätta värdet i kronor och ören. Lågt räknat så visar beräkningarna att förlusten av ålgräs i Bohuslän har kostat Sverige minst fyra miljarder kronor i form av förlorade ekosystemtjänster. Det kan röra sig om uppemot 20 miljarder kronor, säger Per Moksnes, forskare vid Göteborgs universitet som tillsammans med miljöjuristen Lena Gipperth lett forskningsgruppen som skrivit rapporterna.

Källor: BBC och World Seagrass Association

Mer att läsa