Gå till innehållet

100% av över 11 000 klimatstudier: Människan orsakar global uppvärmning

En genomgång av över 11 000 klimatstudier som publicerats 2019 fann inte en enda som förkastade tanken om att människan orsakar klimatförändringar.

Studien sökte igenom 11 602 forskningsrapporter i Web of Science som använde orden “klimatförändring” eller “global uppvärmning” och som publicerats under 2019. Varje titel lästes och om det fanns minsta misstanke om att studien förkastade teorin om att mänskligheten orsakar global uppvärmning (AGW) så lästes även sammanfattningen.

– Jag hittade bara en handfull vars titlar lämnade möjligheten att författaren skulle kunna avvisa AGW, och vid närmare granskning gjorde ingen det. I denna undersökning är således konsensus om AGW 100 procent, skriver James Powell i sin sammanfattning.

James Powell har en doktorsexamen från MIT i geokemi, har varit chef för Franklin Institute och Natural History Museum i Los Angeles och var i tolv år medlem av USAs oberoende forskningsråd National Science Board.

Om varje studie som han gick igenom i snitt är gjord av tre forskare innebär det över 35 000 forskare som stöder teorin om människoorsakad global uppvärmning. Under samma tidsperiod, 2019, har inte en enda studie publicerats som kommit fram till motsatsen – att människan inte orsakar den globala uppvärmningen.

Fler studier med liknande resultat
Det är inte den enda studien som slår fast att det är långt fler än de 97 procent av forskarna som tidigare hävdats. Naomi Oreskes kom 2004 fram till att 928 artiklar som publicerades mellan 1993 och 2003 som använde termen “global klimatförändring” var inte en enda kritisk mot idén om AGW.

Även i den omtalade “97%-studien” av Cook et al. (2013) kan resultaten tolkas annorlunda. När de gick igenom nästan 12 000 klimatstudier mellan 1991 och 2011 bestämde de sig för att forskarna var tvungna att “explicit skriva att människan är huvudorsaken till den senaste globala uppvärmningen” i texten. Det var så de kom fram till 97,1 procent. Om de istället hade satt upp som krav att forskarna inte skulle förneka att människan orsakar den globala uppvärmningen så skulle koncensus uppgå till hela 99,8 procent.

Även i en tidigare studie kom James Powell (2016) fram till att av över 54 000 studier mellan åren 1991 och 2015 så råder koncensus bland 99,94 procent.

Källa: Bulletin of Science, Technology & Society,

Mer att läsa