Gå till innehållet

100-årsjubileum med trädplantering

Träd har stor betydelse i städer. Foto: Erik Hansson

Det behövs fler träd i Sveriges städer. Det anser Koloniträdgårdsförbundet som ägnar sitt 100-årsfirande till en stor kampanj för att få fler att plantera träd. Målet med “Koloni älskar träd” är att kolonister runt om i Sverige tillsammans ska plantera minst 2021 träd eller buskar under årets säsong.

Träd i städer är viktiga. Natursidan har tidigare skrivit om studier som visar att stadsträd har stor betydelse för kollagring och ren luft, att fler träd är avgörande för att kyla ned allt varmare städer och att städer är viktiga miljöer för mångfald av vildbin.

– Att främja den biologiska mångfalden är ett av FN:s hållbarhetsmål, och centralt för att vi ska kunna bromsa den pågående artdöden som riskerar att få stora konsekvenser för mänskligheten. Det ligger på oss alla göra vad vi kan för att hjälpa till. Att plantera ett träd är enligt forskning det som bidrar mest till biologisk mångfald i trädgården så därför har vi valt att fira Koloniträdgårdsförbundets 100-årsjubileum med en trädkampanj tillsammans med våra medlemmar. Eftersom koloniområden ofta ligger i stadsnära miljöer, där behovet av biologisk mångfald och gröna områden är extra akut, är kolonisternas ideella insatser extra viktiga. Kolonisterna odlar för allas vår framtid, säger Ulrica Otterling, generalsekreterare på Koloniträdgårdsförbundet.

Resultat syns av 100 år gammal kampanj
Det är inte första gången Koloniträdgårdsförbundet anordnar en trädkampanj. Den första arrangerades faktiskt samma år som förbundet startades och många av de idag 100-åriga träden som planterades då står kvar fortfarande. Förhoppningen är att de träd och buskar som planteras i år också ska stå kvar under lång tid och bidra till “ett hållbart samhälle som bättre står emot artdöden och klimatförändringarna”.

– Intresset för att odla är större än någonsin och bara i Stockholm står över 10 000 i kö till totalt 7000 kolonilotter. Med tanke på de oerhört allvarliga utmaningar vi står inför är det är hög tid att ta till vara på det ideella engagemang som finns och planera för fler koloniområden så fler kan hjälpa till, säger Ulrica Otterling.

Förutom sin trädkampanj kommer Koloniträdgårdsförbundet även delta på trädgårdmässan Nordiska trädgårdar som äger rum digitalt 25-28 mars. Där bjuder förbundet bland annat på “fika med en kolonist” där bland andra Johannes Wätterbäck/Farbror Grön, Henrik Bodin, Eva Rönnblom, förbundets ordförande Örjan Sjödin och trädgårdsrådgivare Ulf Nilsson medverkar.

Det anordnas också en rad gratis webinarium under våren:
• “Plantera ett träd så har du inte levt förgäves” – torsdag 18 mars kl 18.00
• “Beskärning av träd och buskar” – onsdag 21 april kl 18.00
• “Skapa en levande och fruktbar jord” – onsdag 5 maj kl 18.00

Källa: Koloniträdgårdsförbundet

Mer att läsa