Gå till innehållet

100 år sedan en av världens mest extrema utrotningar

Vandringsduva. Foto: Keith Schengili-Roberts via WIkimedia

Vandringsduva. Foto: Keith Schengili-Roberts via WIkimedia

Igår var det 100 år sedan den sista vandringsduvan dog. Den sista av sin art hette Martha och levde i Cincinnati Zoo. Att en art dör ut på grund av människans förändring av livsmiljöer är inte så ovanligt, men vandringsduvan är ett extremt fall.

På 1800-talet var vandringsduvan världens mest talrikaste art och flockar på flera hundra miljoner individer kunde förmörka himlen. Sedan inleddes en intensiv jakt, samtidigt som mängder av skog höggs ner. På bara några årtionden drevs vandringsduvan till utrotning. Från den talrikaste arten på planeten till utrotade på bara en generation.

– Att en sådan fågel, en sådan ekonomisk resurs och ett sådant biologiskt fenomen kan försvinna så snabbt lär oss att inga arter är säkra – om vi inte agerar för att skydda dem, säger Mark Avery, tidigare bevarandechef på fågelorganisationen RSPB och författare till boken “A Message From Martha”.

Källa: The Guardian

Mer att läsa