Gå till innehållet

30 000 i protest mot Sveaskogs skogsbruk

Skog med död ved. Foto: Erik Hansson

Onsdag den 6 februari gick 23 miljö- och naturorganisationer ut i en gemensam debattartikel och kampanj där de kräver att “regering och riksdag tar ansvar för vår skog – innan det är för sent”. Svenska folket tyckte uppenbarligen att det var en viktig fråga. Bara två dagar senare hade över 10 000 personer skrivit under och efter knappt två veckor var uppropet ”Vår skog”uppe i 30 000 underskrifter.

– Det är tydligt att det behövs stora förändringar inom Sveaskogs förvaltning av våra skogar för att säkerställa att åtminstone staten inte avverkar sina egna skyddsvärda skogar, sa Malin Sahlin, skogssakkunnig på Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande under onsdagen.

LÄS ÄVEN: • 23 miljöföreningar kräver att skog skyddas – lanserar allmänt upprop

De 23 miljö- och naturorganisationerna uppmanade allmänheten att gå in på kampanjsidan ”Vår skog” för att underteckna följande fyra krav näringsminister Ibrahim Baylan och regeringen:
1. Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar.
2. Använd statliga skogar med låga naturvärden för att byta mot privatägd skog med höga naturvärden för att ge dessa skogar ett skydd.
3. Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.
4. Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras.

Bara knappt två veckor senare har kampanjsidan ”Vår skog” samlat in över 30 000 namnunderskrifter.

LÄS ÄVEN: • Naturorganisationer: Falsk bild av Sveriges skogsbruk som hållbart

Sveaskog förnekar brister
Under torsdagen svarade Sveaskog på kritiken i ett pressmeddelande. Det statligt ägda skogsbolaget tar inte åt sig av kritiken och försvarar sig bland annat så här:
– Sveaskog avverkar inte skogar med höga naturvärden. Vi tar vårt naturvårdsarbete på största allvar och gör alltid en bedömning av den enskilda skogens naturvärden och de arter som påträffas. Däremot kommer vi inte alltid till samma slutsats om vad som är skyddsvärt som andra naturvårdsintressenter men verkar för en ökad dialog och transparens så att vi kan öka förståelsen för varandra och tillsammans utveckla svenskt naturvårdsarbete.

LÄS ÄVEN: • Lång väg kvar för miljömål i skogen – Sveriges sämst skyddade naturtyp

Sveaskog menar också att lösningen är att alla skogsbolag förändras. Om villkoren för Sveaskogs verksamhet förändras i förhållande till andra skogsbolag menar bolaget att deras relevans och möjligheter att vara ett föredöme minskar.

På kampanjsidan ”Vår skog” kan allmänheten skriva under på dessa krav och därmed ”uppmana staten att ta ansvar för vår skog innan det är för sent”.

Mer att läsa