Gå till innehållet

1 av 9 däggdjur utrotade i Australien på 200 år

Rödräv. Foto: Erik Hansson

När européer kom till Australien 1788 inleddes en utrotning av de inhemska däggdjuren. Fram till idag har elva procent av de 273 landlevande däggdjuren som bara lever på Australien försvunnit.

Den största anledningen till utrotningen och att ytterligare 21 procent av de endemiska djuren är hotade beror på att nybyggarna tog med sig och släppte lös katter och rävar.

Katterna togs till Australien för att råda bukt på mössen ombord på skeppen och rävarna planterades ut för att européerna ville ha något att jaga. Båda arterna spred sig sedan snabbt i det vilda och åt upp många mindre endemiska däggdjur.

Den höga påverkan för Australiens inhemska arter kan jämföras med att det i Nordamerika bara utrotats ett enda landlevande däggdjur sedan européerna anlände – sea mink (Neovison macrodon, ungefär havsmink).

Stuart Pimm, biolog på Duke University menar att Australien kan fungera som varnande exempel för resten av världen om vad som kan hända när invasiva arter släpps lös i ett nytt område.

Läs mer:
Fler artiklar om invasiva arter.
Fler artiklar om Australien.

Källa: Huffington Post

Mer att läsa