Gå till innehållet

1 av 4 barn i Sverige var inte i naturen alls senaste veckan

En ny undersökning från Världsnaturfonden och Sifo visar att barn i Sverige inte vistas speciellt ofta i genuin natur*. I snitt är det bara 3,5 timmar per vecka som barn i åldern 2-12 vistas i skog, på ängar eller vid sjöar eller hav och en fjärdedel av alla barn spenderade ingen tid alls i naturen den senaste veckan.

Undersökningen är baserad på 1010 slumpmässigt utvalda föräldrar i en webbenkät som genomfördes i juni i år. Personerna fick svara på frågor om hur ofta barn som är 2-12 år gamla gör olika aktiviteter. I snitt hade de svarandes barn varit ute i naturen 3,5 timmar den senaste veckan, det vill säga ungefär i snitt en halvtimme per dag. Vart fjärde barn hade dock inte varit i naturen alls.

Desto mer tid hade spenderats framför skärmar: 5 timmar framför tv:n och nästan 7 timmar framför någon annan sorts skärm.

LÄS ÄVEN: • Barn som vistas mycket i naturen utvecklar större empati.

– Människans kontakt med naturen har minskat drastiskt de senaste hundra åren. Dagens samhälle ser helt annorlunda ut med teknikutveckling, inomhusarbete, och de flesta bor i tätorter. Och för bara någon generation sedan hade många en släkting på landet som de bodde hos på somrarna. Vi vet att det finns många fördelar med att vara i naturen, inte minst för vår hälsa och vårt välmående. Bland annat stimulerar utomhusvistelse till fysisk aktivitet, säger Vicki Lee Wallgren, chef för enheten för landmiljö, WWF.

Även om inte barnen varit i det som WWF kallar genuin natur så har de åtminstone varit ute. I snitt 1,5 timmar i en park, 8,5 timmar i trädgård eller på en gårdsplan vid bostaden, drygt två timmar på en lekplats, nästan två timmar vid en utomhusplan för sport (exempelvis fotbollsplan eller tennisplan). Baserat på den här undersökningen är alltså svenska barn i snitt utomhus 17,5 timmar i veckan.

LÄS ÄVEN: • Skog har “förvånansvärd” inverkan på välbefinnande.

Över 80 procent av föräldrarna skulle dock vilja vara ute i naturen mer med sina barn, men av dessa föräldrar svarar över hälften att de har “ont om tid” eller att det “finns annat som vi hellre vill göra”. Bara två procent av föräldrarna svarar att de inte är intresserade av att vara ute i naturen, sex procent tycker det är för svårt att ta sig till naturen och fyra procent vet inte vad de ska göra när de väl är i naturen.

Källa: WWF och deras Sifo-undersökning

Mer att läsa