Gå till innehållet

1200 naturfotografer från 25 länder: Skydda svenska skogar med höga naturvärden

Kalhygge och skog. Foto: Staffan Widstrand /N

I maj gick föreningen Naturfotograferna ut med ett upprop om att Sverige måste skydda sina sista gammelskogar från avverkning. Bara en dryg månad senare har 1200 naturfotografer från 25 länder och nio föreningar för naturfotografer och -filmare i Europa skrivit under uppropet. 

– Vi är djupt oroade över situationen för den svenska skogen, säger Johan Lind, ordförande för Naturfotograferna.

Han är inte ensam. 1200 andra naturfotografer från stora delar av världen har undertecknat brevet som idag lämnas över till näringsministern, miljöministern, landsbygdsministern, Skogsstyrelsens generaldirektör och ett flertal skogsbolag i Sverige.

LÄS ÄVEN: • Föreningen Naturfotograferna: Skydda all gammelskog som finns kvar i Sverige

En vild skog – ett uppskattat motiv för naturfotografer och livsmiljö för mängder av arter. Foto: Agnetha Lundberg /N

– Som det är nu tar vi bort skogen för alltid och ersätter den med plantage. Dagens skogsbruk är en total vandalisering av vårt skogliga naturarv, säger Staffan Widstrand, medlem i Naturfotograferna och vd för Wild Wonders International.

I brevet skriver naturfotograferna att det är oacceptabelt att skogar med höga naturvärden avverkas av FSC-certifierade skogsbolag. Det bryter inte bara mot FSCs egna regler. Det är ett hot mot den biologiska mångfalden och mot Europas sista vildmark.

LÄS ÄVEN: • Naturorganisationer: Falsk bild av Sveriges skogsbruk som hållbart

Ännu ett kalhygge i den svenska naturen. Foto: Annette Seldén /N

– Dagens intensiva skogsbruk hotar de sista värdefulla naturskogarna och den biologiska mångfald vi skildrar med våra kameror. Den vilda och oexploaterade naturen utgör ofta grunden för vårt skapande. Genom filmer och bilder berättar vi historier och inspirerar och sprider kunskap om vackra landskap, fascinerande fåglar, spännande insekter och intressanta växter. Skogsbruket utsätter naturen för ett oerhört hårt tryck, säger Annette Seldén, styrelseledamot i Naturfotograferna.

För att stoppa utvecklingen kräver Naturfotograferna följande:
• Skydda 20 procent av all produktiv skog, enligt rekommendationer från ledande naturvårdsforskning.
• Stoppa omedelbart all avverkning av skogar med höga naturvärden och skydda dem permanent.
• Inventera värdefulla skogar ordentligt innan avverkning och skydda områden som innehåller höga naturvärden.

Det är så här vi är vana att se den svenska naturen skildras i marknadsföringen av Sverige. Foto: Annette Seldén /N

• Läs naturfotografernas brev här.

Mer att läsa