Gå till innehållet

1-2 meters havshöjning oundvikligt enbart från Grönland

Vy på Grönlands isfria delar. Foto: amanderson2, CC BY 2.0

En ny analys av issmältningen på Grönland visar att vi troligen inte kommer kunna undvika 1-2 meters havsnivåhöjning enbart på grund av hur den globala uppvärmningen påverkar Grönland. Sammanlagt har den stora landmassan tillräckligt med is för sju meters havsnivåhöjning.

Forskarna menar att en stor del av den Grönländska glaciären är vid en brytpunkt. Snart kommer accelererande issmältning bli oundviklig även om den globala uppvärmningen skulle stoppa. Däremot kan vi fortfarande hindra den mest katastrofala utvecklingen med upp till sju meters havsnivåhöjning enbart från Grönlands is.

I takt med att istäcket på Grönland minskar kommer isen allt längre ned och därmed i kontakt med varmare luft som ökar avsmältningen ytterligare. 1-2 meters havsnivåhöjning enbart från Grönlands is är troligen redan oundvikligt inom de närmaste århundradena, enligt Niklas Boers vid Potsdam Institute for Climate Impact Research.

– Vi står vid kanten, och varje år med koldioxidutsläpp som fortsätter som vanligt ökar sannolikheten för att korsa brytpunkten exponentiellt. Den kan ha passerats, men det är inte säkert. Våra resultat antyder dock att smältningen kommer att öka avsevärt inom en snar framtid, vilket är oroande, säger Niklas Boers till The Guardian.

Studien har publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences och använde mätningar av temperatur, iskärnor och datamodelleringar för att återskapa istäckets förändringar sedan 1880.

Källor: The Guardian och Proceedings of the National Academy of Sciences

Mer att läsa