Gå till innehållet

Hjälstaviken, Uppland

Flockar med gäss över Hjälstaviken. Foto: Erik Hansson

Flockar med gäss över Hjälstaviken. Foto: Erik Hansson

Alla våra texter om Hjälstaviken

Hjälstaviken är kanske en av Sveriges mest spännande fågelsjöar. Här kan det göras spännande fynd året om. Under vintern i form av havsörn, kungsörn, varfågel och småfåglar vid matningen på sjöns sydöstra sida. I mars kommer gässen i tusental och det brukar gå att hitta både fjäll- och spetsbergsgås i flockarna. Då är den norra delen med Lingbokullen en lämplig plats för at spana av fälten, det första isfria vattnet och norrsträckande fåglar.

I maj dyker vadare och beckasiner upp och i sjön häckar bland annat årta, skedand, dvärgmås och brun kärrhök. I lövskogspartierna på södra sidan (Parnassen) kan både skogsduva och mindre hackspett upptäckas och längs spången från Parnassen mot sjöns östra sida är skäggmesen en någorlunda vanlig syn.

I vassen finns även rördrom och flera par brun kärrhök och fiskgjusar ses ofta fiska i sjön.

Från parkeringen på sjöns västra sida går en grusväg hela vägen till fågeltornet som ger bra utsikt över sjön. Längs vägen kan spännande rastande arter hittas och här häckar bland annat enkelbeckasin, gulärla och ängspiplärka. Parkeringen på södra sidan leder till Parnassen-kullen och den så kallade WWF-spången.

På sjöns östra sida tornar Kvarnberget upp sig med vacker utsikt över sjön, men svårjobbat motljus på kvällar och eftermiddagar.

Våren 2013 byggs det ett gömsle på sjöns östra sida, strax nedanför Kvarnberget. Gömslet nås från den så kallade WWF-spången.

Under 2012 sågs 211 arter i Hjälstaviken varav sommarens kolymasnäppa kanske var den mest uppmärksammade.

Lokal förening med mer information: Upplands Ornitologiska Förening.
Källa: Fågellokaler i Upplands och Stockholms län.

Länkar till Svalan:
Alla arter som setts (278 st den 5 feb 2013)
De senaste rapporterna

Läs mer:
Alla våra artiklar om Hjälstaviken.

[mappress mapid=”5″]

Dvärgörn i Hjälstaviken. Foto: Erik Hansson

Dvärgörn i Hjälstaviken. Foto: Erik Hansson

Dvärgörnskådare vid Hjälstaviken. Foto: Erik Hansson

Dvärgörnskådare vid Hjälstaviken. Foto: Erik Hansson

 

Mer att läsa