Gå till innehållet

Dubbelbeckasin.

Guide till Ånnsjön, Storlien och Storulvån

Ånnsjön är ett klassiskt fågelområde i fjällen, men inom någon mils omkrets finns flera vackra berg, storslagna vyer och lämpliga leder för alla som uppskattar fjällvärlden. Det här är vår guide till området, med visst fokus på fågelskådning.

Ånnsjön är en ganska stor sjö som består av flera olika områden, men precis vid tågstationen utgår flera bra leder för att nå de gömslen och fågeltorn som byggts bland myrarna och sjöarna. Därför är en fjälltur till Ånnsjön fullt möjlig även utan bil. Ta tåget till Ånn, boka rum på exempelvis Ånns värdshus eller Ånns kursgård och håll dig antingen runt Ånnsjön eller ta tåget till Storlien (tar 15 min) där “blomsterstigen” leder upp på kalfjället och börjar precis vid stationen.

För min del blev det nattåg från Stockholm till Åre och sedan hyrbil till Ånn (40 minuters körning).

Att nå upp på kalfjället kan kräva en ordentlig vandring. Som här, på väg uppför Getryggen vid Storulvån.

Även om Ånnsjön-området är lättillgängligt med många vackra platser inom bara någon mil så är det ganska krävande att nå upp till kalfjället. De flesta leder för att nå de höjder som behövs för att se klassiska fjällfåglarna som fjällpipare, fjällripa och lappsparv kan vara ganska krävande vandring i uppförsbacke i minst en timme och några av de mest sevärda rundorna som finns i området är heldagsturer. Jämfört med exempelvis Funäsdalen, Nipfjället och Stekenjokk är Ånnsjö-området på det sättet mer svårtillgängligt. Men man ångrar inte vandringen när man når toppen.

Fågelskådning från Nätaholmens stora fina fågeltorn görs bäst med tubkikare.

Själva Ånnsjön rymmer många olika platser för fågelskådning. Ställ till exempel bilen vid Ånns station och promenera förbi lagunen med tre gömslen och ett fågeltorn (150 m), följ spången över myren till det stora fågeltornet vid Nätaholmen (500 m) med fin utsikt över norra delen av sjön. Fortsätt genom en liten barrskog som kan hysa lavskrika till småsjöarna vid Dolparna (1,5 km). Dessa kan även nås från en parkering vid FBU som gör det närmre till Halsenmossens fågeltorn (2,5 km från Ånn). I sjön brukar det finnas dvärgmås, storlom, svärtor, sjöorrar, krickor, bläsänder och svarthakedopping. På myrarna och i gölarna kan man få se brushanar, små- och storspov, rödbenor, gulärlor, smalnäbbade simsnäppor och ibland ses även jorduggla jaga över hedarna.

Jordugglor är inte så ovanliga vid mossarna nära Nätaholmen, men att upptäcka dem kan vara desto svårare.

I västra delen av Ånnsjön ligger Ånnsjöns fågelstation (knappt 2 mil från Ånn) med ett fågeltorn som ser ut över Lomtjärnsmyren. 2014 häckade en hökuggla i en holk precis vid stationen och när jag var där den 6 juni sågs en av ungarna göra sig redo för sin första flygtur.

Vacker urskog mellan Enafors och Silverfallet.

För fågelskådare är Ånnsjö-området kanske mest känt för dubbelbeckasinspel. Det är ett fascinerande skådespel som kan ses på flera håll i skymningen ungefär från klockan 22 i början av juni. Ett av spelställena ligger på Högåsen rakt väster om Ånn och norr om Enafors, men det finns även spelplatser på många andra ställen, exempelvis Getryggen och Bunnerplatån vid Storulvån, Skurdalshöjden vid Storlien och Skalstugufjället mellan Duved och Norge.

Handölsforsen är en mäktig fors som kastar sig ner från Storulvån ner mot Handöl och ut i Ånnsjön som är väl värd ett besök. Om du orkar med en promenad på 1,5 – 2 timmar kan jag varmt rekommendera en tur från Enafors till Silverfallet. Först genom vacker gammal urskog där skägglaven hänger i drivor på granar och därefter ut på vackra myrar med småspovens ettriga pipande och ljungpiparens ödsliga tjut. Med tanke på all djurspillning som fanns längs vägen finns här nog också goda möjligheter att se däggdjur. Framme vid fallet syns ofta tornfalkar och bredvid fallet finns en brant, men effektiv väg upp till kalfjället för den spänstiga.

Strax söder om Ånnsjön ligger Storulvåns fjällstation med den klassiska Jämtlandstriangeln med fjällmassiven Storulvån, Sylarna och Blåhammaren. Från fjällstationen utgår flera leder både längs dalgången och upp på bergsmassiven Snasarna, Getryggen, Storulvåfjället och Bunnerplatån. De tre förstnämnda är möjliga att bestiga på en halvdag medan Bunnerplatån bör ta en heldag i anspråk. Framför allt om du ska stanna och njuta av utsikten och eventuella kalfjällfåglar som ringtrast, snösparv, fjällripa och fjällpipare.

Blåhake på väg upp längs Blomsterstigen från Storlien.

Ett alternativ är att åka till Storlien (antingen med tåg eller bil, 20 minuter från Ånn). Här kan man ta “Blomsterstigen” upp till Skurdalshöjden och Vindarnas tempel. Det är ett av de mest lättillgängliga vägen upp till ett kalfjäll i området.

Vill du ha mer av en “drive in-bekvämlighet” i skådningen så kan det vara värt att ta vägen mot Norge från Duved. Efter samhället Skalstugan kommer Skalstugufjället där flera fjällfåglar kan ses nära vägen.

Storliens fågelskyddsområde är en trevlig fågellokal som av någon anledning är uselt skyltad. Den ligger några hundra meter öster om Storlien, söder om järnvägen, förbi en campingplats och via en blåmarkerad led till ett gömsle på östra sidan om sjön Topptjärn. Inte en enda skylt förkunnar dess existens, men när jag var där den 7 juni 2014 fanns där över 20 dvärgmåsar, smålom, fjällabb, smalnäbbade simsnäppor och möjligen en blyg blåhake.

Ånnsjön-området rymmer många vackra platser inom ett relativt begränsat område. Det fungerar därför utmärkt både för en kort fjällhelg eller flera veckors utforskande i lugn och ro.

Mer att läsa