Gå till innehållet

Säterdalens ravinområde

Säterdalen är ett ravinområde i Dalarna, runt Hyttbäcken och Ljusterån som blev naturreservat 2001 för att bevara den rika biologiska mångfalden i området. Här berättar  Anna-Lena Harmsund om ett av sina favoritområden i Sveriges natur.

“Säterdalen är ett ravinområdet, som består av en huvudravin och ungefär 35 sidoraviner, omges till största delen av jordbrukslandskap. I naturreservatet finns flera vandringsleder, och på vissa ställen kan man även cykla och rida.

Vitsippor under våren. Foto: Peter Engman 

Säterdalen har en mycket frodig växtlighet och stor artrikedom både vad gäller växter, insekter och djur. Lövskog dominerar och ger bland annat en rik örtflora. Här finns springkorn, som är värdväxt åt några speciella fjärilsarter så som springkornsrotvecklaregulryggad fältmätare och nätådrig parkmätare, och i dalen finns den ovanliga och nattaktiva buskmusen. Längs ån finns bland annat bäver, strömstare och kungsfiskare.

Exempel på Säterdalens flora och fauna. Foto: Anna-Lena Harmsund

Här finns även en springkälla som är intressant att besöka, och eftersom det har bott människor här i trakten i åtminstone 5000 år, så finns det både äldre och nyare kulturhistoria att upptäcka.”

Vill du veta mer?
Länk till broschyr om Säterdalens naturreservat.

Säterdalen har en rik flora med många olika växter. Foto: Peter Engman

Mer att läsa