Gå till innehållet

Vettig miljöpolitik ett alternativ till förnekelse

Strandskyddet är en aktuell fråga där naturföreningarna är överens med en majoritet av svenska folket. Foto: Erik Hansson

KRÖNIKA: Hur länge till klarar sig partier med en gröntvättad miljöpolitik?

Nyligen gick 30 författare i Norge ut med att de kommer rösta på något av de fyra partier i Norge som har bäst miljöpolitik i valet på måndag den 13 september. Även biologer och naturorganisationer har gjort ett liknande upprop där de pekar ut dessa partier och varför folk bör rösta på dem nu när vi befinner oss i en kris för klimatet och den biologiska mångfalden.

Slutsatserna är baserade på Naturvernsforbundets noggranna genomgång av partiernas miljöpolitik, ungefär som Naturskyddsföreningen gjorde i Sverige inför valet 2018. Resultaten i de båda undersökningarna är väldigt snarlika. Miljöpartierna och vänsterpartierna i de båda länderna får bäst betyg. Ju längre högerut desto sämre resultat.

Ungefär samma resultat kommer även tyska tidningen Zeit fram till när de gör en ambitiös genomgång av de tyska partiernas politik och hur stora utsläpp det skulle leda till. Vänsterpartiet Die Linke och miljöpartiet Die Grünen skulle ge upphov till överlägset minst utsläpp om deras politik förverkligades. Det är inte heller några små skillnader. Jämfört med högerpartiet FDP är det hälften så stora utsläpp med Die Linke eller Die Grünen.

Undersökningar har lett till ilska

I Norge har företrädare för partier med utpekat sämst miljöpolitik blivit förbannade på uppropen från författarna och biologerna. Samma sak hände i Sverige när Naturskyddsföreningens rapporter släpptes 2018. Det var ont om konkret kritik, men det fanns gott om starka känslor och upprörda röster.

Förnekelse och motattacker är såklart den enklaste och billigaste vägen, men det är egentligen lite konstigt att det var så upprört kring den här undersökningen inför valet 2018. Den var trots allt baserad på partiernas egna svar och där var det klart och tydligt.

Svaren från partierna på Naturskyddsföreningens 18 miljöförslag.

Det är lite märkligt att ena stunden svara ärligt på frågor och i nästa stund bli förbannad över vad svaren visar.

En annan rapport från Naturskyddsföreningen 2018 tittade på hur partiernas löften om miljöpolitik jämfört med vad de fått uträttat. Även här är det framför allt V och Mp som står ut från mängden positivt.

Miljöorganisationer skulle gärna berömma alla partier

För de som inte bryr sig så mycket om fakta är den enklaste lösningen att förkasta dessa undersökningar som att miljöorganisationerna och media är vänsterorienterade eller sitter i knät på miljöpartierna i sina respektive länder. Men det är naturligtvis bara en billig undanflykt. Ingen skulle bli gladare än miljöorganisationerna om de kunde hylla fler partiers miljöpolitik. Det verkliga problemet är bristen på vettig miljöpolitik.

Hittills har det gått ganska bra för partier att låtsas ha en miljöpolitik genom att slänga in prefix som “hållbar” och “grön” framför de traditionella industrierna. Men allt fler väljare blir insatta i miljöfrågor och allt fler inser allvaret för natur och klimat. Dagarna med gröntvättad miljöpolitik är förhoppningsvis snart räknade.

I takt med att allt fler inser omfattningen av klimatkrisen, allt fler redaktioner satsar på miljöbevakning och medvetenheten hos landets röststarka personer ökar så kommer vi säkerligen få höra fler upprop för att även valet i Sverige 2022 ska bli ett miljöval. En majoritet av Sveriges befolkning är trots allt överens med miljörörelsen i de flesta frågor – från ökad hänsyn i skogsbruket och utökat strandskydd till klimatskadliga subventioner.

Frågan är om partierna kommer anpassa sin politik efter klimatkrisen eller om de väljer den enkla vägen med förnekelse istället? Och frågan är hur väl den taktiken kommer fungera i takt med att befolkningen blir allt mer medveten.

Mer att läsa