Gå till innehållet

Våren 2020 fick vi uppleva en humleeffekt i Sverige

Humla. Foto: Erik Hansson

KRÖNIKA: Mitt under en skrämmande pandemi med personliga och samhälleliga kriser finns naturen där för oss och i år verkar vi fått se något av en humleeffekt.

I Storbritannien har det i årets vår- och pandemisäsong skrivits mycket om att folk plötsligt hör fåglar sjunga tydligare än tidigare. Det har talats om att det är en effekt av coronapandemin när vi plötsligt slipper nästan allt flygplansbuller och oljudet från vägarna minskat kraftigt. Det kan kanske stämma.

Här i Sverige vet jag inte hur många gånger jag sett folk antingen undra eller hävda i sociala medier att det är ovanligt mycket humlor i år. Media har också hakat på med många artiklar på ämnet.

Men jag tror inte bara fågelsången noteras nu för att det är mindre buller och även om det är fullt möjligt att det är fler humlor i år så tror jag inte det är enda anledningen till att det skrivs mer om dem.

Under den här pandemin har allt fler fått upp ögonen för naturen på ett helt annat sätt än tidigare. Här i Sverige genom att rekordmånga tar sig ut i närnaturen och i länder som infört hårdare nedstängningar har allt fler insett hur mycket de saknar den. Eftersom de svenska restriktionerna sammanföll med en relativt varm vår så var det också många humledrottningar som lämnat sina bon, vilket ledde till en lång rad artiklar om huruvida humlorna också var ovanligt stora i år. Många humlor och människor som rör sig i skog och mark samtidigt skapar bra förutsättningar för möten.

Naturskyddsföreningens Rädda bina-kampanj, som i år pratat mycket om humlor, har säkerligen också hjälpt till att få fler att uppmärksamma de flitiga drottningarna.

Innehåll från YouTube

Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du tjänstens dataskyddspolicy

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=_JZRhSqnDi0

Våren 2020 fick vi uppleva en liten humleeffekt i Sverige – fler fick upp ögonen för naturen eftersom de tog sig tid att stanna upp och titta. Humlorna fick agera ambassadörer för naturen och blev något av en symbol för ökad mottaglighet för naturintryck. Förhoppningsvis kommer denna humleeffekten sitta i ett tag till. Det finns väldigt mycket mer än humlor att fascineras av där ute och när man väl börjat lägga märke till naturen är det svårt att ignorera den. Det går dock inte att förneka att humlor är en nästan perfekt inkörsport.

Läs mer

Mer att läsa