Gå till innehållet

Preemraff-förespråkarna har inte förstått klimatkrisen

Aktion mot Preemraff i mars 2020. Den senaste veckan har Extinction Rebellion och många andra nätverk och organisationer protesterat mot Preemraff. Foto: Extinction Rebellion Sverige

KRÖNIKA: Det finns en sak som är viktig att komma ihåg när det gäller klimatkrisen: det är väldigt bråttom. Vi måste vända utsläppskurvorna nedåt nu och det kraftigt. Långt kraftigare än vad några prognoser visar är på gång. Det vet vi. Allt som medför ökade utsläpp är därmed väldigt problematiskt.

En annan enkel sak att ha i åtanke är att vi måste gå bort från ett samhälle som är beroende av fossila bränslen. De står för en enorm klimatpåverkan och det har varit känt hur länge som helst.

Med dessa två tankar i huvudet är det inte så lite märkligt att Preemraff nu är väldigt nära att byggas. Miljardinvestering i fossilindustri som kommer öka utsläppen i världen med ungefär 1 miljon ton CO2 per år. Det motsvarar 500 000 människor som lever på den CO2-budget som vi har per person i dagsläget, men som väldigt få i Sverige är i närheten av. Det motsvarar också över en halv miljon New York-resor tur och retur med flyg, per år.

Det är så höga utsläppsökningar att Naturvårdsverket har meddelat att en byggnation gör det svårt att nå Sveriges klimatmål. Låt detta faktum sjunka in.

Är inte lite mindre dåligt bättre än jättedåligt?
Argumenten för Preemraff är de vanliga när det gäller fossila investeringar och andra tveksamma verksamheter: Om inte vi här i jättebra Sverige gör den här investeringen så kommer det göras i ett jättedåligt land utan kontroll. Samt: Är det inte bättre att det används ett lite mindre dåligt bränsle än ett jättedåligt bränsle?

Om dessa argument känns igen så är det kanske för att Preem satsat mångmiljonbelopp med att köpa sponsrade inlägg i sociala medier och artikelliknande reklam i bland annat Dagens Nyheter, Ny Teknik, Lysekilsposten och Expressen. En reklamkampanj som också fällts av Reklamombudsmannen. Men det verkar inte spela någon större roll för Preem. De har nått ut. Dagens Nyheter och flera andra ledarredaktioner tar nu ställning för att Preemraff måste byggas och det gör även flera politiska partier. Argumenten verkar hämtade direkt från Preems reklamkampanj och bolagets pressrelaser, för övrigt publicerade på Dagens Industris webbplats.

Vi vet tillräckligt för att slippa gissa
Men oljebolagets argument är rena spekulationerna. Vi vet att utsläppen med Preemraff kommer öka väldigt kraftigt. Vi vet inte om det skulle byggas sämre oljeraffinaderier i andra länder eller om lite mindre uselt bränsle kan ge något mindre utsläpp i en bransch med enorma utsläpp.

Men det vi också vet är att det är väldigt bråttom och att vi måste bort från fossilberoendet. Vi måste minska utsläppen kraftigt nu. Eller som Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl uttrycker det:
– Redan 2030 måste vi i Sverige ha kommit ner till utsläpp som ligger nära noll, vilket innebär att det kommer att behövas ett förbud mot fossila bränslen snarare än tillstånd till verksamhet som kraftigt ökar utsläppen.

Med Preemraff kommer inte ens “jättebra Sverige”, som ofta lyfts som ett framgångsrikt land i miljöfrågor, klara sina klimatmål. Hur är det tänkt att ett sådant nederlag ska inspirera andra länder?

Att i en sådan här allvarlig situation lita blint på ett fossilföretags egna förhoppningar om framtiden borde rimligtvis vara helt förkastligt. Världen litade inte blint på tobaks-, freonkylskåps- eller DDT-tillverkare när forskning visat konsekvenserna av deras produkter. Nu står vi vid ett liknande vägskäl igen.

Naturskyddsföreningen har en bra samling frågor och svar om Preemraff.

Mer att läsa