Gå till innehållet

Det ges inga glädjebetyg i miljöpolitik

KRÖNIKA: Det verkar lite för ofta som att våra politiker tror att svensk miljöpolitik är något som ger en garanterad klapp på axeln. Som om det ständigt delas ut glädjebetyg i en internationell jämförelse. Men den tiden är verkligen förbi.

Den enda rimliga nivån för att få godkänt för sin miljöpolitik är att vara minst i linje med vad som krävs för att stanna upphettningen av planeten vid 1,5 grader. Vi vet att varenda bråkdels grads uppvärmning ökar risken för fler extremväder och så kallade tröskeleffekter som blir svåra att hindra när de väl satts i rullning. Redan idag dör hundratusentals människor världen över i värmeböljor och extremväder som förstärks av den “blygsamma” uppvärmning vi känner av redan nu. Det är bara början.

Eller som FN:s generalsekreterare Antonio Guterres uttryckte det i en intervju med The Guardian nyligen:

– Nuvarande klimatpolitik kommer bli katastrofal.

Politiken i Sverige idag och i många andra länder är inte i närheten av godkänt. Forskare vid Uppsala universitet har räknat ut att för att hålla oss inom Sveriges utsläppsbudget måste utsläppen minska med hela 21 procent årligen med start i år. Om inte det uppnås i år så innebär det att utsläppen måste minska nästan dubbelt så mycket (38 procent) med start 2023. Då ska det dessutom nämnas att denna utsläppsbudget, som är förbrukad om endast 3,5 år, bara ger oss 50 procents chans att undvika över 1,5 graders uppvärmning. Misslyckas vi med detta tillhör Sverige de länder som pressar jorden mot en ohållbar temperaturökning och vårt hopp står till att länder som till exempel USA, Australien, Indien, Kina och Ryssland även kompenserar för Sveriges höga utsläpp.

Man kan förvisso fråga sig när Sveriges miljöpolitik senast var tillräckligt ambitiös, men det råder ingen tvekan om att de politiska besluten på miljöfronten blev sämre när enbart Socialdemokraterna regerade och med den nya regeringen som tillträdde hösten 2022 har det skett en väldigt kraftig försämring. Pengar från järnvägsunderhåll läggs på bilvägar, bidrag till elbilar slopas plötsligt, över 20 miljarder läggs de kommande tre åren på sänkt skatt på fossila bränslen, miljöbudgeten ska mer än halveras de kommande åren och samtidigt läggs en tredjedel av reformutrymmet i budgeten på bensin, diesel och bilresor. Utsläppen ser alltså ut att till och med öka med den nya regeringens politik. Det skriver regeringen själv i sin budget.

För att fortsätta med skolliknelsen: världens länders miljöpolitik är ett grupparbete där en klar majoritet av deltagarna måste få godkänt eller högre betyg för att inte alla ska få underkänt. Och konsekvenserna för att inte få godkänt i det här ämnet kommer bli katastrofala. Med den bakgrunden är Sveriges usla miljöpolitik ett hån mot framtida generationer. I ett längre perspektiv finns det inga vinnare med en miljöfientlig politik. Varken till höger eller vänster.

Mer att läsa