Gå till innehållet

Mulmholk. Illustration: Filippoo Vanzo https://filippovanzo.com/

Så bygger du en mulmholk åt djur med bostadsbrist

Gamla lövträd med ihåligheter är populära boplatser åt många fåglar, fladdermöss, skalbaggar, humlor och andra insekter. Men det är en bristvara i Sverige. Genom att sätta upp mulmholkar kan du gynna dessa arter och den biologiska mångfalden. Följ ritningen och guiden här under, som är framtagen i projektet Rikare trädgård tillsammans med experten Nicklas Jansson som jobbat med mulmholkar i ungefär 20 år.

En mulmholk är ett sätt att efterlikna de lövträd i naturen som är så gamla att de murknar inifrån. Då skapas ihåligheter som fåglar, fladdermöss och insekter gillar. Efter hand bildas i ett sådant hål det som kallas för mulm, som är rester av trädets nedbrutna inre, spillning och fågelbon tillsammans med svampar och bakterier.

I naturen tar det väldigt lång tid att skapa ihåliga träd och det är därför en mulmholk kan vara ett bra substitut – även i en trädgård. Ihåliga träd kan stå lite var som helst i naturen. Vissa får mycket sol, andra befinner sig i skugga. Vissa släpper knappt in något regn alls i hålet medan andra ständigt fylls med regnvatten. Eftersom det kan variera så mycket i naturen så finns det också arter som är anpassade till dessa olika förutsättningar och en mulmholk i trädgården kan bli ett uppskattat hem åt arter nästan oavsett hur den placeras. Om du har möjlighet är det dock lämpligt att hänga upp den i solen och att skapa förutsättningar för att mulmen i holken är fuktig på sina håll och torr i andra delar. Då har du garanterat gjort en lämplig bostad.

Observera att måtten på holken kan variera. Ju större desto bättre, men en mindre holk är betydligt bättre än ingen alls.

Fler instruktioner följer under ritningen.

Material
Använd ohyvlat, gärna rispat/ruggat trämaterial så att insekterna får bättre fäste (viktigast på insidan). Brädorna får gärna vara cirka 25 mm tjocka medan bottenplattan är uppemot 50 mm.
I botten av holken fäster du en dammduk eller presenning så att den täcker botten och c:a 100 mm upp på sidorna. På så sätt bibehålls fukten lättare i holken, vilket många arter uppskattar.

Montering
Tänk på att holken kan vara ganska stor (beroende på vilka mått du väljer) och behöver monteras för att klara tyngden.
• Gärna i sol, men det är inget måste.
• Placera på en trädstam eller stolpe med spännband. Montering på vägg går också bra.
• Kan även ställas på marken. Fäst då ben eller reglar undertill för att holken inte ska murkna så fort.

Hålet
Din holk måste ha hål så att djuren kan komma åt mulmen. Det behöver vara minst 20 mm stort, men om du vill försöka få häckande fåglar krävs en öppning på minst 30 mm för mesfåglar, 45 mm för starar och upp till 60 mm för kajor.

Stare. Foto: Erik Hansson

Taket
Eftersom du måste fylla på holken med nytt mulmmaterial ibland är det enklast att göra taket öppnings- eller avtagbart så att du kan lägga i mer sågspån, löv och småkvistar.
Det är viktigt att det kan komma in regn i holken. Det är därför det är borrade hål i taket och frästa spår som vattnet kan rinna längs. Att ha ett sluttande tak kan skapa större variation mellan en torr och fuktig del av mulmen beroende på var regnet rinner in.

Innehållet
Fyll holken ungefär till 75 procent med spån och löv. Fukta gärna. Fyll på med material undan för undan. Även kompost, grenar och murkna vedbitar i mindre mängd kan användas. Då räcker mulmen längre och larverna kan gömma sig när de ska förpuppas. 

Arter
Det finns mängder av arter som uppskattar mulm och ihåliga träd. Alla kommer kanske inte hitta till din holk, men den kommer nästan garanterat bli hem åt flera arter. Här är några av de djur som kan hittas i mulmholkar:
• Ett 70-tal skalbaggar, däribland guldbaggar och läderbagge
• 7-8 arter klokrypare (ser ut som några millimeter långa skorpioner, men utan stjärt)
• Humlor
• Bålgetingar
• Harkrankar – kallas ibland “långben” och har väldigt långa ben. De vedlevande individerna är ofta lite kraftigare och färggladare än de vanligaste, orange, röda och svarta.
• Stora blomflugor som härmar humlor och getingar. 7-8 arter lever av ved
• Fåglar
• Fladdermöss

Se även denna instruktionsfilm från GardenR

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Mer att läsa