Gå till innehållet

Emma Wahlberg och Lovisa Skagerman. Foto: John Hallmén http://www.johnhallmen.se/

Så hushåller du med vatten i trädgården

Lovisa Skagermans och Emma Wahlbergs tomt utsågs till Årets rikare trädgård 2020. De omvandlade en tomt som nästan bara bestod av gräsmatta, till en trädgård full av liv. På tomten har de också gått in för att spara så mycket vatten som möjligt.

Läs även:Vattna trädgården utan att slösa

Det kommer bli allt viktigare för trädgårdsägare att hushålla med vatten. Inte minst med de förändringar som en allt mer uppvärmd planet kommer innebära enligt SMHI:

– I framtiden väntas både temperatur och nederbörd öka i hela Sverige under alla årstider. Även avdunstningen ökar när temperaturen ökar, främst sommartid. Med ökad avdunstning och längre växtsäsong på grund av ökade temperaturer kommer det troligtvis bli vanligare med låga vattenflöden och låga grundvattennivåer i södra Sverige.

Med allt frekventare bevattningsförbud och lägre grundvatten kan uppsamlat regnvatten vara en avgörande skillnad för din skörd under ett år.

– Vi har vattentunnor och IBC-tankar till stuprören från taken, dammar fångar upp lite extra vatten samt det som rinner över från tunnorna, berättar Emma Wahlberg, som tillsammans med Lovisa Skagerman äger Årets rikare trädgård 2020.

Här är den – hela Årets rikare trädgård 2020. På drönarbilden anas bland annat högstubben längst till vänster, en äng i skugga av huset, en stor och en mindre damm, växthus, odlingar, vattentunnor och en komposthörna. Foto: Emma Wahlberg

Med hjälp av hängrännor, stuprör och vattentunnor eller vattentankar kan du samla upp stora mängder nederbörd. 1 mm regn på 1 kvadratmeter tak ger en liter. Så ett rejält sommarregn på 10 mm ger med sammanlagd takvolym på 100 kvadratmeter hela 1 000 liter. Om du har tillräckligt stora behållare att samla upp vattnet i.

Använd även spillvatten från hushållet
För att vattnet ska räcka till bevattningen av allt i trädgården hos Emma och Lovisa behöver de även använda spillvatten från hushållet.

– Vi har baljor i handfat och diskho. När vi tvättar händer, sköljer disk och spolar vatten i väntan på kallt dricksvatten fångar vi upp vattnet i baljorna. Vi har även en spann i duschen. Sedan när de är fulla tömmer vi dem i vattentunnorna om de inte är fulla redan. Är de fulla redan så vattnar vi direkt.

Bevattningssystem hos Lovisa Skagerman och Emma Wahlberg. Foto: Erik Hansson

Hur gör ni med vattentankarna under vintern? Riskerar de att frysa sönder?
– Vi tömmer dem i dammarna och på ängen. Ofta är det inte så mycket vatten kvar då, eftersom vi har börjat höstplantera perenner i stället för på våren, just för att spara vatten. Är det vatten stående så är det mycket riktigt risk för att kopplingar fryser sönder. Någon vinter har det glömts vatten i en tunna och då sprack den i botten.

En av trädgårdens dammar. Foto: Erik Hansson

Varför har ni satsat så mycket på att hushålla med vatten?
– Delvis handlar det om att vi har enskilt vatten från brunn, som vi delar med grannarna. Vi vill inte tömma denna på dricksvatten, det drabbar ju inte bara oss. Men det handlar också om ett större perspektiv, att inte slösa med vatten från redan hårt belastade vattenverk, och att inte i onödan belasta avsloppsverken med stora mängder regnvatten som egentligen borde hamna i odlingarna, avslutar Emma Wahlberg.

Emma Wahlbergs och Lovisa Skagermans föredrag:

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Mer att läsa