Gå till innehållet

Tågresa.

Guide: Lekar på resan för natur­intresserade

Inspirerad av ett inlägg på Johan Karlssons fågelskådningsblogg kommer här förslag på olika naturrelaterade lekar att göra i bilen, tåget, bussen eller kanske till och med från cykeln eller på promenaden.

Resor kan ibland bli lite långtråkiga och då kan det behövas lekar för att slippa tänka på hur lång tid det är kvar innan man är framme. Varför inte passa på att lära er lite om naturen? Förslagen här under är alla enkla, för hela familjen och behöver på sin höjd papper och penna eller en mobiltelefon. De är också relativt oberoende av årstid och var i landet du befinner dig.

Det går att tävla med poäng eller bara för att det är roligt, men om ni väljer att tävla om poäng är det relativt enkelt att summera poängen från flera av lekarna.

Alfabetsarter

Turas om att gå igenom alfabetet från a till ö. Deltagaren måste säga en art som börjar på den aktuella bokstaven, sedan går turen vidare till nästa person att säga en art på nästa bokstav i alfabetet. Kan göras svårare genom att begränsa det till fåglar, växter eller däggdjur. Det är inte tillåtet att upprepa en art.
Variant: En deltagare börjar säga ett artnamn. Nästa person måste då säga en art som börjar på föregående arts sista bokstav. Exempelvis domherre > elefant > tapir.
Variant: Det blir hetsigare om alla som inte ska gissa räknar högt till tio sekunder. Ges inte rätt artnamn innan tiden är slut går turen vidare.
Variant: Samma som någon ovan, men personen måste se arten från färdmedlet.

Artrally

Hur många olika fågelarter kan ni se under resan? Antingen hjälps ni åt eller så kan man tävla mot varandra genom att det bara är den som ropar ut arten först som får “poäng” för just den individen. Så om person 1 ropar ut “tornfalk” måste person 2 och 3 se egna tornfalkar för att få poäng.
Variant: Alla skriver ned arter i hemlighet och avslöjar dem först i slutet av resan.

Beskriv en art

Använd en valfri artbestämningsbok, exempelvis en fågelbok, flora eller svampbok, eller leta upp en art på Wikipedia. Läs sedan utvalda delar av beskrivningen av en art utan att nämna namnet. De andra får försöka gissa efter varje ledtråd. Rätt svar ger en poäng.

Bildtävling

Använd en mobiltelefon för att leta upp en bild på en art. Zooma in kraftigt i bilden så att man bara ser en detalj och be deltagarna att gissa vilken art det är. Om ingen gissar rätt zoomar du ut lite mer och visar bilden igen. Fortsätt så till hela bilden visas. Först att svara rätt får poäng.

Fågelsångstävling

Använd Natursidans guide till fågelläten och fågelsång i Sverige för att spela upp läten. Den som först ropar sitt namn får första försöket att gissa rätt. Kan även användas med Natursidans guide till ugglor.
Variant: Lekledaren lyssnar på fågellätet i hörlurar och försöker härma lätet. Den som gissar rätt blir lekledare.

Gissa arten

Någon tänker på en art. De andra turas om att ställa ja- eller nej-frågor eller använder sin tur till att gissa på en art. Den som gissar rätt får tänka på en ny art. Blir roligast om leken anpassas till allas nivå.

Hitta arten

Leken “hänga gubbe”. För varje bokstav som deltagarna gissar fel ritas ett streck i teckningen som till slut föreställer en hängd streckgubbe. Bild: Kyle Siehl, Public Domain

En deltagare väljer en art som är rimlig att se på resan. Den som ser den först, ropar artnamnet och pekar på den får välja en ny art. En vinst ger en poäng.

Hänga gubbe

Lekledaren tänker på en art och ritar lika många streck på ett papper som det finns bokstäver i artnamnet. Deltagarna får sedan i tur och ordning gissa på bokstäver. Om de gissar på en bokstav som finns i ordet skriver lekledaren bokstaven på rätt plats på strecken. Om det är fel ritas ett streck i den figur som till slut blir en bild på en hängd streckgubbe (se bild här intill). Deltagarna får när som helst gissa på rätt ord, men gissar de fel ritas en till del av den morbida teckningen.

Namnge en art

En deltagare börjar med att säga en art. Visa även bild på arten om det behövs. Nästa person ska då ge arten ett nytt namn. Det kan vara ett passande namn eller bara ett knasigt namn. Fortsätt laget runt.
Variant: Lekledaren kommer på ett nytt namn på en art som alla förväntas kunna. De andra deltagarna ska sedan försöka lista ut vilken art det är.
Exempel: lurvgris – vildsvin, stormes – talgoxe, paddelsvans – bäver.

Naturbingo

Gör en bingobricka med olika arter eller händelser som ger ett kryss i bingobrickan. Det kan vara specifika arter eller exempelvis “ormvråk på en stolpe”, “påkört djur” eller “blomsterlupiner i vägkanten”. Antingen gör ni varsin bricka eller en gemensam. Här är ett förslag:

Naturpoäng

Antingen kommer ni överens i förväg om ett poängsystem eller så bedömer ni tillsammans under lekens gång poäng för olika observationer. Förslagsvis mellan 1 och 5 poäng beroende på hur exklusivt det är. Den första som ropar ut observationen får poäng eller så skriver alla ner vad de ser i hemlighet. Det kan till exempel vara “hoppande rådjur 4p”, “darrande asplöv 2p”, “duva 1p”, “människa med kikare 4p” eller “räv 5p”. Hitta en lagom nivå för er. Flest poäng när ni är framme vinner.

Räkna din art

Innan resan börjar väljer alla varsin art. Förslagsvis i åldersordning, yngst först. Alla ska ha olika arter, men bestäm i förväg om det ska vara fåglar, däggdjur eller växter. Under resans gång gäller det att räkna hur många individer av arten man ser. Flest vid resans stopp vinner.

Tipstack: Johan Karlsson och Didrik Vanhoenacker.

Har du andra idéer på lekar? Tipsa gärna i kommentarerna.

Mer att läsa