Gå till innehållet

Falsterbonäset, Skåne

Fyren vid Falsterbonäset. Foto: Erik Hansson

Fyren vid Falsterbonäset. Foto: Erik Hansson

När världens bästa fågellokaler listas så är det inte ovanligt att Falsterbo får representera Sverige. Man kan argumentera för att andra platser i landet har bjudit på fler rariteter genom åren, men när det gäller antal fåglar är Falsterbo överlägset. Eller vad sägs om 227 000 ringduvor, 14 120 tranor och 90 200 vitkindade gäss – under en enda dag? Rekordet för antal passerande fåglar är 1,5 miljoner. Det gör Falsterbo till en av Europas bästa sträckfågellokaler som vissa dagar kan mäta sig med Gibraltar i södra Spanien och Bosporen i Turkiet.

Flockar med några hundra ringduvor dyker ständigt upp på hösten. Foto: Erik Hansson

Flockar med några hundra ringduvor dyker ständigt upp på hösten. Foto: Erik Hansson

Anledningen till de stora antalen är att det här är Sveriges sydvästra spets. Fåglar som flyttar söderut följer gärna kustlinjerna och når då till slut Falsterbonäset innan det är dags att ta sig över havet till Danmark eller Tyskland. Många av Sveriges alla miljontals fåglar och inte minst rovfåglarna passerar därmed Falsterbonäset varje år och de bästa dagarna brukar infalla någon gång mellan augusti och oktober.

Varje år pågår också Falsterbo Bird Show som lockar tusentals besökare. Eventet äger rum i månadsskiftet augusti/september på ridanläggningen (Falsterbo Horse Show) i Falsterbo, nära Skanörs ljung. Under söndagen infaller “bivråkens dag” när förhoppningen är att den stora bivråks-flytten ska äga rum. Den 4 september 1971 sträckte över 10 000 bivråkar ut under samma dag och den 3 september 2013 var summan 4152 stycken.

Vid skådning på Falsterbonäset så bör man först och främst tänka på att ställa bilen utanför parkeringen vid golfklubben och när den blir full – längs den smala Fyrvägen. Man bör också tänka på att området består av golfbanor och att man därför måste se upp för golfbollar och inte kan traska runt hur som helst.

De flesta inleder gryningen vid Nabben i Falsterbonäsets sydvästra hörn. Här kan man stå i lä för vindarna bakom nyponbuskarna (efter att vindskyddet blåstes sönder av stormen Simone hösten 2013) och spana in sträcket till havs och över ängarna. Bäst brukar sträcket bli med måttlig sydvästvind och god sikt. Glöm inte att spana av strandrevet Måkläppen (besöksförbud från 1 feb till 31 okt) efter rastande fåglar.

Sparvhökar passerar också i stora antal. Eller vad sägs om 4193 på samma dag (10 oktober 2012). Foto: Erik Hansson

Sparvhökar passerar också i stora antal. Eller vad sägs om 4193 på samma dag (10 oktober 2012). Foto: Erik Hansson

Ett alternativ är att stå vid “Fyrdungen” vid Falsterbo fyr där det kan vara lättare att höra lockläten och dessutom att hitta rastande “invasionsarter” i dungen. Det är dock svårare att se sjöfågelsträcken härifrån.

Fortsätt längs västkusten norrut vid Flommen och spana av buskar och det höga gräset. Följ grusvägen mot Flommens golfklubb, kolla av fuktängen på höger sida och skåda från den lilla bron.

Beroende på hur långt du orkar gå kan det vara givande att fortsätta till hamnen på västkusten (3 km från Nabben), längs revlarna (4 km) och upp till udden Knösen (5,5 km). För de som inte vill gå lika långt kan det även vara givande att ställa sig på “Kolabacken” precis sydost om parkeringen och även Skanörs ljung, som ligger innan samhällena Skanör och Falsterbo, är en bra plats att skåda, framför allt rovfågelsträck.

Några av de riktigt tunga rariteterna som skådats vid Falsterbonäset genom åren, förutom så gott som alla samtliga rovfågelarter som setts i Sverige, är amerikansk kricka, vitnackad svärta, gulnäbbad lira, stormsvala, purpurhäger, bronsibis, jungfrutrana, sibirisk tundrapipare, prärielöpare, större beckasinsnäppa, sotvingad mås, sandtärna, skäggtärna, blek tornseglare, alpseglare, blåkråka, mellanspett, dvärglärka, mongolpiplärka, sydnäktergal, ökenstenskvätta, guldtrast, grässångare, vattensångare, fältsångare, videsångare, brunsångare, trädgårdsträdkrypare, svartpannad törnskata och rödhuvad törnskata.

De senaste observationerna från Svalan vid Falsterbonäset
Alla arter som setts vid Falsterbonäset (351 stycken den 2 november 2013)

Källa och mer information: Skånes Ornitologiska Förening

[mappress mapid=”16″]

Mer att läsa