Fler artiklar om: hyggesbruk

Hundratals hotade arter påverkas negativt av skogsbruket

Nio arter har utrotats i Sverige på grund av skogsbruket. Sex av dem sedan 1950-talet. Sett till Sveriges län har hundratals skogslevande arter utrotats regionalt på grund av kalhyggesbruket. Det…

Skövling av skyddsvärda skogar, del 9: Sveaskog kalavverkar i sina ekoparker

5 procent av det statliga skogsbolaget Sveaskogs produktiva skogar skyddas som så kallade ”ekoparker”. Sveaskog har 37 ekoparker på sammanlagt cirka 175 000 hektar, där minst hälften av marken är avsatt…

Kalhyggesfritt bäst för ekonomin, människa och miljö, enligt seminarium om skogsbruk

”Vi är i slutfasen av en total landskapsomvandling”. Det sa Malin Sahlin, sakkunnig på Naturskyddsföreningen, om effekterna av det kalhyggesbruk som har pågått i Sverige sedan 60-talet. Hon var en…

Pin It on Pinterest