Gå till innehållet

Skydda skogen

Skydda skogen  är en ideell miljöorganisation med fokus på skogen som arbetar för biologisk mångfald och klimatet, samt för en reform av skogsbruket till ett ekosystembaserat mångbruk inom planetens gränser.

E-post
Webbplats