Gå till innehållet

Birdlife Sverige

Tel: 0485 44 000
E-post
Webbplats

Föreningen startades redan 1945 när fågelsektionen inom Naturskyddsföreningen knoppades av och blev Sveriges Ornitologiska Förening. I dagligt tal kallar vi oss numera BirdLife Sverige för att markera att vi är den svenska partnern del av det globala partnerskapet BirdLife International.

BirdLife Sverige deltar i global samverkan för fågelskydd och forskning. Handlingsprogrammet för fågelskydd och medlemmarnas stora engagemang i olika inventeringar som ger fakta om fågelpopulationer, har bidragit till att BirdLife Sverige har en viktig roll som kommunikatör av kunskap i fågelskyddsfrågor.

Det finns 25 regionala föreningar kopplade till BirdLife Sverige, som bedriver fågelskydd och forskning på regional nivå.