Fler artiklar om: förgröningsstöd

Sönke Eggers från SLU och BirdLife Sverige, lantbrukaren Göran Eriksson och Sören Eriksson från Hushållningssällskapet planerar åtgärder för att främja fågellivet på Brunnsta gård. Foto: Jörgen Hildebrandt

EU:s miljöstöd för jordbruket kommer inte gynna fågellivet

EU har utsett jordbruket till det största hotet mot den biologiska mångfalden i Europa. Trots det är det inte troligt att EU:s så kallade förgröningsstöd kommer gynna den biologiska mångfalden…