Förstörda tomatodlingar kopplas till växtnäring och bekämpningsmedel

Att få in rester av ogräsbekämpningsmedel från jordbruket i trädgårdsodlingen kan orsaka stora skador på flera växter. Tomatodlare från bland annat Storbritannien, Norge och Sverige har rapporterat om problemet i flera år och nu verkar det även finnas en koppling till vanliga produkter med flytande växtnäring. – Det började förra året. Jag har odlat hela mitt … Continue reading Förstörda tomatodlingar kopplas till växtnäring och bekämpningsmedel